La Comissió de la Infància de Justícia i Pau va néixer el 21 de novembre de 1979, fruit de l’Any Internacional de l’Infant i de l’encontre amb el Bureau International Catholique de l’Enfance, BICE.

L’Any Internacional de l’Infant havia impulsat una reflexió profunda sobre la situació de l’infant i la seva condició jurídica. Es passava lentament de la noció de protecció de l’infant a la idea de la responsabilitat de l’infant. Aquell mateix any s’iniciaven els treballs per a elaborar la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant. I en aquell moment començava també l’organització del sistema català d’atenció a la infància.

Des d’un principi, la Comissió de la Infància es configurà sota el model del BICE, del qual va esdevenir membre de ple dret. Per aquest motiu es defineix com un servei d’interès general, és a dir que, amb tot i no treballar sobre el terreny, el nostre objectiu és promoure els drets de l’infant a través d’una tasca de sensibilització i del foment d’una cultura de l’infant que afavoreixi la recepció i l’aplicació d’aquests drets.

En la seva acció, la Comissió de la Infància segueix la inspiració del BICE, que sempre ha destacat la dimensió espiritual de les necessitats dels infants, amb la convicció que l’arrel de la majoria dels seus problemes es troba més enllà de les seves necessitats materials immediates.

I si Justícia i Pau ja treballava a favor dels drets humans, la Comissió de la Infància, en acollir-s’hi, ho va fer amb els drets humans dels infants.