09/12/2014. Compareixença d’en Rafael Allepuz, president de Justícia i Pau de Lleida, al Parlament de Catalunya

rafa parlament

Compareixença d'una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

 

 

 

 

  

 

23/07/2013. Compareixença d’Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona, al Parlament de Catalunya

campanya bales de goma

 

Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses. 23/07/2013 - sessió ordinària.