Justícia i Pau expressa el seu condol als familiars de la víctima, manifesta la seva repulsa a la violència i la seva convicció que el diàleg és la via política adequada per a assolir una societat justa

Justícia i Pau, entitat dedicada a la defensa dels drets i llibertats fonamentals i a la promoció de la pau, davant l’atemptat terrorista comès avui al País Basc, probablement a càrrec de l’organització terrorista ETA, que ha causat la mort d’un militant del PSE, vol expressar:

1. El seu sentit condol i solidaritat amb la família i amics d’Isaïas Carrasco, en aquest moment de dolor i consternació.

2. La repulsa i condemna d’aquest i de tot acte violent que es cometi amb finalitats polítiques o de qualsevol altra mena. El dret a la vida està per sobre de qualsevol ideologia política o creença religiosa.

3. La seva convicció que el diàleg, l'acord i els mètodes no violents són la via adequada per a la construcció d'una societat justa i pacífica.

Justícia i Pau. 7 de març de 2008