Davant de l’acord polític sobre un nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes recentment presentat pel Govern espanyol i aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, des de Justícia i Pau volem fer públiques les següents consideracions:

Davant de l’acord polític sobre un nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes recentment presentat pel Govern espanyol i aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, des de Justícia i Pau volem fer públiques les següents consideracions:
 

1. Expressar la nostra satisfacció pel fet que s’hagi arribat a un acord que ha d’establir un sistema de finançament més just i que, previsiblement, dotarà al Govern de la Generalitat d’un major volum de recursos per atendre millor les seves competències i afrontar les seves greus dificultats financeres.

2. Amb això no pretenem formular un judici sobre el grau de compliment de les exigències del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya en el nou sistema, ni tampoc sobre si era exigible o possible un acord en altres termes. Amb tot, estimem que el sistema més just i coherent amb la realitat nacional catalana i els seus drets històrics hauria de basar-se en la recaptació íntegra de tots els tributs a Catalunya, acordant periòdicament amb l’Estat la contribució al finançament dels serveis estatals i a la solidaritat amb les regions més pobres d’Espanya (similar al sistema de concert que funciona al País Basc i Navarra).

3. En qualsevol cas, volem fer una crida als dirigents polítics de l’estat espanyol que legítimament discrepin d’aquest nou sistema, així com als mitjans de comunicació, que no utilitzin aquesta qüestió per atiar el ressentiment contra Catalunya i que abandonin discursos irresponsables, demagògics o que falten a la veritat. Tots els estudis econòmics fets demostren abastament que la ciutadania de Catalunya fa molts anys que és plenament solidària, aportant en el seu conjunt a l’Estat via impostos molts més recursos dels que no pas en rep de finançament públic per tots conceptes.

4. En aquest sentit, el nou model és conseqüència d’aplicar una Llei Orgànica de l’Estat d’obligat compliment (l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) i comportarà establir una distribució més justa i més equitativa dels recursos públics entre les diverses comunitats autònomes espanyoles, en tenir en compte, entre d’altres elements, la seva població real actual i també el seu esforç fiscal, tot mantenint plenament el principi de solidaritat. Així, amb el nou model, la Generalitat deixarà previsiblement de rebre un finançament inferior al de la mitjana, com succeïa fins ara. I la seva ciutadania podrà assolir també determinats serveis i prestacions de les quals disposen els ciutadans d’altres Comunitats que fan en conjunt una aportació fiscal inferior.

5. Així mateix., urgim al Govern de la Generalitat que un cop comenci a percebre els ingressos addicionals del nou sistema, prioritzi de forma immediata la seva aplicació als col·lectius socials més vulnerables del nostre país (especialment perjudicats per la crisi econòmica) i augmenti els fons destinats a la cooperació al desenvolupament dels països més pobres, per tal d’assolir el 0,7 % dels ingressos corrents incondicionats de la Generalitat tal com exigeix per a l’any 2010, la llei catalana de cooperació al desenvolupament.

6. Finalment Justícia i Pau confia en el seny de tothom per superar les temptacions de triomfalisme o de catastrofisme. S’ha negociat amb fermesa i s’ha aconseguit tot allò que probablement avui era possible. Només amb el pas del temps es podrà anar comprovant l’eficàcia real d’aquest nou acord.

Barcelona, 17 de juliol de 2009