Adoptada per les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Resum no oficial de les disposicions principals, extret del dossier UNICEF/DEI

Convenció