En temps de crisi cal estar atents al moment present i fer front als seus reptes però també cal mirar envers al futur per orientar els nostres esforços cap a una nova realitat. Això és el que el Papa Benet XVI ens proposa en el missatge d'enguany: "Educar els joves en la justícia i la pau". Primer, perquè el futur és dels joves que el construiran i segon. perquè la manera com es construeixi té molt a veure en l'educació en valors i molt especialment els valors de la justícia i de la pau.

No hi haurà pau sense justícia. Totes les guerres i tots els desajustaments socials i econòmics a nivell planetari tenen les seves arrels i les seves causes en les injustícies que es cometen a nivell personal però, molt més encara, a nivell de corporacions i de grups transnacionals que dicten les regles del benefici per a uns pocs i l'explotació i escanyament d'àmplies majories del sud i també d'una bona part del nord.

El Papa convida a l'esperança des del fonament de la veritat i la llibertat des de la justícia i la pau. Educar en aquests valors ens farà més aptes per a transformar el nostre estil de vida i les nostres actituds per tal de transformar també el nostre entorn i la nostra societat.

Proposem doncs fer la vetlla de pregària.

Rellegint les seves reflexions contingudes en el missatge (hem subratllat alguns paràgrafs més significatius però se'n poden triar d'altres), ens podem preguntar:

Quines mancances hi ha d'aquests valors en nosaltres, en la família, en la societat, en el món?
Quins testimonis de realitats punyents podem aportar. Que coneixem directament o a través dels mitjans?
Des de les Benaurances, el Magnificat, o els relats nadalencs...quines respostes evangèliques se'ns proposen?
Com la nostra resposta es pot concretar a nivell d'actituds, de compromisos de servei, de canvis en la jerarquia de valors, en l'estil de vida, en la relació amb les persones que estimem, en les nostres responsabilitats?

Com podem donar gràcies de tot el que hem rebut i de tot el que podem donar?
Som font de benedicció com Simeó i Anna.
Expressem la nostra benedicció sobre persones, situacions, reptes, realitats, desitjos per a l'any que encetem.

Acabem amb la pregària de Sant Francesc i el gest de la pau.
Resar junts el parenostre.