· El nostre món està en crisi. No solament hi ha una crisi financera sinó també una crisi d'humanització. Tot es mercantilitza. A tot es posa un preu econòmic.

Preguem perquè aquesta crisi global sigui la oportunitat per a canviar de model en les relacions humanes. Que tot es dirigeixi vers el bé comú, que tot serveixi per a la construcció de la dignitat de la persona humana.

· El nostre món encara està solcat de conflictes armats i de violències i agressions de tota mena. Guerres pel control de recursos naturals i energètics, guerres de fanatismes ideològics o religiosos, guerres territorials...Violències de gènere i d'intolerància...

Preguem perquè la governança de les Nacions Unides sigui capaç de fer la mediació eficaç que posi fre a la barbàrie i eduqui els responsables de les nacions a resoldre els problemes per vies pacífiques.

· Els joves són el futur. Però molts joves, tant aquí com al Tercer Món, veuen amb preocupació aquest futur amb més atur i amb més problemes, a l'hora d'obrir-se camí i a l'hora de construir un món més sostenible i més just.

Preguem perquè els joves, tal i com exhorta el Papa Benet XVI, puguin ser protagonistes d'una nova societat, basada en la veritat i la justícia, la llibertat i l'amor.

· Molts ciutadans es veuen empesos a marxar dels seus països d'origen, buscant el benestar per a ells i els seus fills. Són fruit, sovint, dels desequilibris econòmics i socials entre els pobles del nostre planeta.

Preguem perquè els immigrants siguin tractats arreu com a persones, no se'ls menystingui o ignori, i les lleis no els marginin encara més. I se'ls doni l'oportunitat d'integrar-se dignament a casa nostra.

· La natura dóna signes de cansament i d'impotència. El canvi climàtic s'entossudeix a manifestar-se en forma de nous episodis cada vegada més dramàtics: inundacions, huracans, sequeres més persistents. I la vida humana cada vegada hi és més amenaçada en els llocs més insegurs del planeta.

Preguem perquè el clam dels més afectats i les veus dels científics  i de les organitzacions humanitàries més sensibles, apressin a canviar els convenis mundials que poden fer possible un canvi de rumb en l'explotació tan poc racional de la Terra i la respectin com a casa de tota la familia humana.

· L'atur ha crescut d'una manera alarmant. Afecta a moltes famílies i molt especialment als joves. Porta danys afegits molt importants: desesperança, agressivitat, pèrdua de la pròpia dignitat...

Preguem perquè les mesures que cal prendre tinguin sempre el segell de la solidaritat, de la defensa dels drets socials, de la redistribució de la riquesa, del treball digne i conciliador de la vida familiar.

· Per la gran família de Justícia i Pau. Des dels membres del  Consell Pontifici fins a les comissions dels diversos països i diòcesis d'arreu del món.

Preguem perquè sapiguem escoltar el crit d'angoixa dels qui pateixen més fortament les injustícies i sapiguem posar els mitjans al nostre abast, per tal d'incidir en les causes que porten a la pobresa, a la violència, a la corrupció i a la marginació.

· La família de Natzaret va viure una situació de rebuig i marginació. Moltes famílies avui viuen la precarietat, la divisió, la separació, la malaltia.

Preguem perquè a l'interior de la família es puguin retrobar els valors de l'acollida, el perdó, l'escolta atent, la tendresa del retorn, la força per continuar, el sentit d'humanitat i de comunitat.