Llei 27/2009 de mesures urgents per al manteniment i el Foment del lloc de treball i la protecció de les persones desocupades. En la seva Disposició addicional dotzena (pag. 13) s'elimina la restricció genèrica existents a la Llei 44/2007, d'Empreses d'Inserció per poder contractar treballadors que haguessin prestat serveis en qualsevol empresa durant els dos anys anteriors, limitant -ho a partir d'ara als casos d'haver treballat en la mateixa empresa o diferents d'inserció. Cal considera que és Manté l'excepció de les recaigudes o fracassos valorats pels Serveis Socials.