FINS QUAN?

La mort, el passat 6 de febrer, d'almenys quinze immigrants que intentaven arribar a territori espanyol a través de la frontera de Ceuta és un drama humà de primera magnitud, que ens produeix una profunda tristesa i dolor. A més, les circumstàncies en què aquestes morts s'han produït susciten greus dubtes sobre l'actuació de les forces de seguretat espanyoles.

Per això, considerem necessària una investigació independent i exhaustiva sobre aquests fets, a fi de determinar i exigir possibles responsabilitats, així com una revisió en profunditat de l'estratègia policial emprada, per tractar d'evitar la repetició d'una tragèdia com aquesta.

Desgraciadament, són massa freqüents els successos de persones que moren intentant arribar a Europa. Fa uns mesos vam haver de lamentar també, mitjançant la nostra nota de l' 1 de novembre de 2013, les recents morts d'immigrants ocorregudes en les costes de l'illa italiana de Lampedusa. La veritat és que aquests fets tornen a posar en qüestió el compromís afirmat en repetides ocasions per la Unió Europea (UE) que les seves polítiques d'asil, gestió de fluxos i control de fronteres siguin respectuoses amb els drets humans.

Les rígides fronteres europees, per al control i vigilància no escatimen recursos, no solament no eviten les entrades irregulars, sinó que fan de la decisió d'emigrar un projecte perillós que posa en risc vides i alimenta les màfies, contribuint a més a crear una visió criminalitzadora dels immigrants irregulars, que és sovint aprofitada per encoratjar postures racistes i xenòfobes en el si de la UE.

En aquests moments en què des de la Comissió Europea s'està revisant el disseny del que seran les grans línies futures de la seva política migratòria, cal reiterar la necessitat que siguin tingudes en compte les recomanacions assenyalades pel Relator de les Nacions Unides per els Drets Humans dels Migrants, així com les de nombroses organitzacions de la societat civil, entre les quals es troba el grup d'organitzacions cristianes ( COMECE, CCME, Càritas Europa, ICMC, Eurodiaconia, JRS - Europe, QCEA ) o PICUM ( Plataforma pels drets dels immigrants indocumentats a Europa).

En aquest sentit:

· És exigible que es parteixi d'un context més d'acord amb la realitat en les polítiques de gestió de fluxos laborals, reconeixent necessitats no cobertes en els mercats de treball i propiciant que s'obrin més canals, realistes i eficaços, per afavorir la immigració regular amb drets plenament garantits i en un context d'absoluta transparència.

· Cal deixar de restringir el dret a la reagrupació familiar a través de l'aplicació de la directiva sobre reagrupació en el més ampli sentit.

· Cal evitar que la UE externalitzi la vigilància de fronteres o la protecció als grups més vulnerables i que no es confereixin a països amb dubtosa reputació en matèria de protecció dels drets humans.

· La UE ha de tenir cura d'una manera exquisida la transparència i les garanties en els procediments d'asil, devolució i retorn. L'aplicació de totes aquestes mesures podria reduir dràsticament el nombre de persones mortes en el seu intent d'arribar a la UE. La construcció d'una UE que pretén ser referent en el respecte als drets humans (veure preàmbul del Tractat de la UE) implica la revisió i, si escau, eliminació d'aquelles polítiques, iniciatives i instruments que en la seva manera d'aplicació acabin vulnerant els mateixos.

Finalment, com ja vam expressar a la nota de Lampedusa, tornem a demanar un major i més profund compromís dels països europeus a favor de l'assistència humanitària i la cooperació al desenvolupament a l'Àfrica i el Pròxim Orient, que afavoreixi la pau i la democràcia, afrontant d'aquesta manera les causes que generen emigració.

En sintonia amb el papa Francesc, que alertava sobre el perill de globalitzar la indiferència, i en comunió amb els bisbes espanyols que, amb motiu de la Jornada Mundial de l' Immigrant i del Refugiat 2014, advocaven perquè "no es negui l'auxili i l'assistència els immigrants en situacions de perill per a la vida", reiterem la necessitat de recuperar el sentit de la responsabilitat fraterna entre persones i pobles. Una fraternitat capaç de remoure les estructures d'injustícia i egoisme, generadores d'insuportables mancances i desigualtats, que estan en l'origen dels fenòmens migratoris massius cap a Europa.

Comisión General de Justicia y Paz España
Madrid, 14 de febrer 2014