foto article MariaUrmenetaFa més d'un segle que les dones començaren a fer visible i evident la discriminació en què vivien. Fa més de 70 anys que l'Organització de les Nacions Unides proclamà, el 10 de desembre de 1948, la Declaració Universal dels Drets Humans.

Al llarg d'aquestes dècades s'ha avançat molt en l'assoliment de drets per part de les dones, en fer reals alguns dels articles de la declaració dels drets humans i, de ben segur, continuarem avançant.

En la commemoració, el 8 de març, del Dia Internacional de la Dona volem fer presents les adolescents, les noies que, confiem, gaudiran de millores arrel de les generacions que ens han precedit i les actuals que s'han escarrassat en fer realitat els articles de la declaració dels drets humans.

En aquesta data també pensem en el futur i ens venen al cap les noies adolescents, un col·lectiu en general força vulnerable, que han viscut o estan vivint violència familiar, les que han estat o són maltractades, les que pateixen agressions sexuals, les que viuen relacions afectivosexuals abusives, situacions d'assetjament, de violència física, violència psicològica i molts cops amb estratègies de control...

Són persones menors d'edat que viuen maltractament. Maltractament per part de membres del seu entorn familiar, institucional, educatiu, per part de les amistats, relacions esporàdiques o terceres persones, ja siguin conegudes o desconegudes...

Durant l'any 2018, segons dades de la Direcció General de Policia del Departament d’Interior, a partir de les denúncies que es van fer —i no totes les agressions es denuncien—, es van registrar més de 2.000 víctimes menors.

Com viuran la seva vida adulta les noies que han estat marcades per situacions tan traumàtiques? I les adolescents amb discapacitat que són agredides? I les adolescents menors no acompanyades que han arribat al nostre país sense cap referent? Què farem per elles?

Què farem pels nois adolescents perquè la seva mirada cap a la dona sigui una mirada de trobada personal, d'igual a igual, de respecte i d'estima?

 

Maria Urmeneta

Membre del Grup de Treball en drets de la infància de Justícia i Pau

 

(Imatge extreta de flickr)