QUENOHOSÓN

50 ANYS

DENUNCIANT INJUSTÍCIES

TREBALLANT PER LA PAU

TIMELINE

dels 50 anys

Creus que la justícia i la pau són utopies? Nosaltres, no. Per això, des de fa 50 anys, treballem perquè cada dia siguin una mica més realitat.

2015

#CONFLICT MINERALS

L’ús de la telefonia mòbil i els aparells electrònics TIC es dispara i emergeix un debat entorn de l’impacte associat a la seva fabricació i comercialització. En l’àmbit internacional, es llancen campanyes per generar conscienciació i per reclamar una legislació adequada.

Justícia i Pau impulsa #ConflictMinerals, una campanya per donar a conèixer la relació entre els productes tecnològics, els conflictes armats, les violacions dels drets humans i la degradació ecològica als països on s’extreuen els minerals necessaris per a la seva fabricació. Aquesta iniciativa ha fet pressió per aconseguir l’aprovació d’una legislació europea preventiva.

2013 – 2014

STOP BALES DE GOMA

Es produeixen diversos casos de persones que perden un ull a causa de bales de goma disparades per la policia.

Justícia i Pau i l’Associació Stop bales de goma treballen conjuntament perquè se’n prohibeixi l’ús.

La pressió en els mitjans i la intervenció en el Parlament de Catalunya conclouen amb un mandat per abolir l’ús de bales de goma per part de la policia catalana el 2014.

2010

JUSTÍCIA PER A L’ÀFRICA

Davant dels greus problemes de pobresa, malalties i guerres a l’Àfrica subsahariana, sorgeixen diverses iniciatives socials que posen el focus en aquesta realitat

Justícia i Pau treballa per donar a conèixer la realitat del continent i de les causes que promouen les migracions, per desmuntar mites i prejudicis i explicar quines són les responsabilitats dels països rics en les problemàtiques africanes.

2004

CAP A UN CONSUM RESPONSABLE

En una llarga etapa de bonança econòmica i en què es produeix una bombolla immobiliària i financera a Catalunya, s’accentua el consumisme a la nostra societat.

Entre 2004 i 2006, Justícia i Pau porta a terme la campanya ‘Per un consum responsable’, que consciència dels efectes dels nostres hàbits en l’entorn. Editem una guia de consum responsable i impartim centenars de xerrades a petició d’escoles, centres cívics i altres entitats.

2002 – ACTUALITAT

PER UNA GLOBALITZACIÓ MÉS JUSTA

L’any 2001 se celebra el Fòrum Social Mundial a Porto Alegre, la primera edició d’una trobada que es repetirà anualment fins a l’actualitat.

Justícia i Pau inicia el 2002 la campanya “Per una globalització més justa”. Participem en les diferents edicions del Fòrum Social Mundial i contribueix a l’impuls del Fòrum Social de la Mediterrània i del Fòrum Social Català.

2001 – ACTUALITAT

INTEGRACIÓ SOCIAL DE LA IMMIGRACIÓ

Inici d’un cicle de creixement important de la immigració extracomunitària a Catalunya i Espanya. Es produeixen tancades d’immigrants sense papers a diferents esglésies de Barcelona que reivindiquen els seus drets.

Des de Justícia i Pau organitzem la Campanya “La immigració: causes, efectes i propostes d’acció” que inclou centenars de conferències i actes públics en favor de l’acollida i integració social de la immigració. A més, impulsem la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants i actuem com a mediadors amb els col·lectius tancats en esglésies.

1999 – 2010

L’ALTRA BANCA POSSIBLE

En un context de forta finançarització de l’economia, comencen a prendre força les iniciatives de banca ètica a Europa i aquesta inquietud arriba a Catalunya.

A Justícia i Pau, organitzem, el 1999, una trobada d’entitats per impulsar la creació de la Plataforma Finances Ètiques i Solidàries (FETS). També contribuïm a la implantació de la cooperativa de crèdit FIARE-banca ètica a Catalunya.

Entre 2010 i 2014, mitjançant la campanya “Per un nou ordre financer global”, denunciem l’especulació financera, dóna a conèixer la banca ètica i ajudem a la seva implantació a Catalunya.

1998 – ACTUALITAT

PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS

50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans

Justícia i Pau, conjuntament amb el centre d’estudis Cristianisme i Justícia, decideix promoure un espai permanent de reflexió i divulgació en matèria de Drets Humans anomenat ‘Els dilluns dels Drets Humans, que es manté fins a l’actualitat.

1990 – 2014

MOBILITZACIONS CONTRA LA GUERRA

S’inicien conflictes bèl·lics a diferents parts del món, sobretot a l’Orient Mitjà, que generen contestació social. A Barcelona es produeix una massiva manifestació contra la invasió de l’Iraq del 2003 amb gran repercussió internacional.

Amb la voluntat de promoure l’enfortiment de les xarxes internacionals d’ONG pacifistes, Justícia i Pau i la Fundació per la Pau organitzem el 1990 la primera Trobada de Barcelona, un encontre d’ entitats pacifistes d’arreu d’Europa. L’èxit va fer que es repetís durant 20 anys consecutius.

Des de Justícia i Pau impulsem una potent campanya contra la guerra d’Iraq (2003) i promovem la plataforma “Aturem la guerra”.

També participem en iniciatives i mobilitzacions contra els conflictes armats a Iugoslàvia, Guatemala, Afganistan, Colòmbia…

1991

CRISI ECOLÒGICA

Creix la conscienciació ecològica en la nostra societat.

Justícia i Pau organitza les jornades “Crisi ecològica i renovació solidària”.

Més endavant, es donarà continuïtat al treball sobre la qüestió ecològica amb la campanya en favor del consum responsable (2004…) i la divulgació de la carta Laudato si’ del Papa Francesc (2015…).

1989

CONDONACIÓ DEL DEUTE EXTERN DELS PAÏSOS EMPOBRITS

S’inicia un moviment cívic internacional en favor de l’abolició del deute que ofega molts països empobrits.

Justícia i Pau posa en marxa el 1989, junt amb altres entitats, la campanya “Deute extern, deute etern?” per a la conscienciació sobre el problema del deute extern en els països en desenvolupament. El 1999 s’impulsa una segona campanya amb el mateix objectiu.

Ens sumem a la iniciativa de la consulta ciutadana sobre l’abolició del deute que va tenir lloc el 12 de març del 2000 i on hi va haver més de mig milió de vots.

1987 – ACTUALITAT

CONTROL DEL COMERÇ D’ARMES I REDUCCIÓ DESPESA MILITAR

Cau el teló d’acer i posteriorment desapareix la Unió Soviètica. A partir d’aquí, emergeixen nous conflictes armats arreu del món.

El 1987, des de Justícia i Pau impulsem la Campanya contra el comerç d’armes C3A. El 1999 creem el Centre JM. Delàs d’Estudis per a la Pau, que desenvoluparà una gran tasca en favor del desarmament, la no-violència i el foment de la cultura de la Pau, amb desenes d’informes, llibres, conferències arreu del país, jornades de debat i accions d’incidència sobre els poders públics, la banca i la indústria militar. El 2015 el Centre adquireix personalitat jurídica pròpia.

1987 – 2017

REINSERCIÓ SOCIAL

El 1984 la Generalitat de Catalunya assumeix la competència en política penitenciària i obre les presons a la participació de la ciutadania.

Justícia i Pau, mitjançant un equip de voluntaris, porta a terme una tasca d’acompanyament a milers de persones empresonades i organitza activitats educatives dins les presons. Alhora, promou la inclusió en el debat públic de la problemàtica de la presó i la reinserció social i participa en la creació de la Taula de Participació Social del Departament de Justícia.

El 2004, publiquem un informe sobre la situació de les presons catalanes i el presentem al Parlament i, el 2010, un altre sobre llibertat religiosa i presó que contribueixen a millores en la política penitenciària.

1986

OTAN NO

A Espanya se celebra un referèndum sobre la permanència en l’OTAN. A Catalunya creix una important consciència pacifista.

A Justícia i Pau portem a terme, amb motiu del referèndum, una campanya en defensa de la sortida de l’OTAN. El ‘No’ obté el 51% dels vots en el referèndum a Catalunya.

1986 – ACTUALITAT

OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA A LES ARMES

Creix el moviment d’insubmissió al servei militar i a la prestació social substitutòria.

A Justícia i Pau, es crea la Comissió d’Objecció de Consciència al Servei Militar, s’impulsa el “Col·lectiu de cristians per a la insubmissió” (1988) i es promou l’Objecció fiscal a la despesa militar.

Justícia i Pau dona suport i orientació als objectors de consciència i impulsa una tasca educativa al respecte, fins a la desaparició del servei militar obligatori a Espanya. Des d’aleshores, contribuïm a estendre la pràctica de l’Objecció fiscal a la despesa militar.

1984 – ACTUALITAT

SENSIBILITZACIÓ PEL QUART MÓN

En un context de greu crisi econòmica i atur creixent, es difon a Catalunya el Moviment Internacional “Quart Món”.

A Justícia i Pau organitzem la primera jornada “El Quart Món a Catalunya” el 1984 i el seu gran impacte fa que es programi anualment fins al 2010. El 1989 creem la Comissió de Quart Món de Justícia i Pau, que desenvolupa la seva activitat fins al 2010. El 1993 es comencen a celebrar els “Parlaments de la fraternitat”, amb la participació d’activistes i dirigents polítics, i es fan diverses compareixences al Parlament.

El 1996 organitzem l’exposició “Erradicar la pobresa per construir un sol món”. El mateix any impulsem la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne i s’aconsegueix que l’Ajuntament de Barcelona millori els dispositius d’atenció social als desnonats, entre altres accions que continuen fins avui.

1984 – 1985

DESARMAMENT I DESENVOLUPAMENT PER A LA PAU

En plena cursa armamentista entre el bloc occidental i de l’est, creix la consciència del paper de la societat civil en la promoció de la pau i sorgeixen a Catalunya diferents entitats que impulsen iniciatives en aquest sentit.

Justícia i Pau organitza la campanya “Desarmament i desenvolupament per a la pau” i impulsa una tasca educativa i col·labora en iniciatives en aquest àmbit: la creació de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat, la Fundació per la Pau, el Seminari Permanent d’Educadors i Educadores per la Pau de la Universitat de Barcelona i la secció d’estudis sobre Pau i Conflictes del CIDOB.

1981 – ACTUALITAT

0,7% PER AL DESENVOLUPAMENT

Nacions Unides aprova 1973 una resolució que demana als països industrialitzats que destinin el 0,7% del seu PIB a l’ajut a països en vies de desenvolupament.

Justícia i Pau posa en marxa, amb gran ressò, la Campanya “Objectiu 0,7%” i els simposis internacionals “Nord/Sud i nosaltres”. A petició nostra, els candidats a les eleccions generals de 1982 es comprometen amb l’objectiu del 0,7%. Tot i que no s’assoleix en la legislatura següent, la campanya potencia les ONG per al desenvolupament i fa créixer la conscienciació i contribueix a l’inici de les polítiques públiques de cooperació. A més, Justícia i Pau contribueix a la creació de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (1982), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (1985) i la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament (1986).

1979

EDUCAR PER LA PAU

Creix la consciència de la necessitat d’educar per la pau.

Aquesta inquietud es concreta a Justícia i Pau, l’any 1979, en l’impuls de la campanya ‘Educar per la pau’ i, a partir del 1985, en l’organització de diferents Congressos d’Educació per a la Pau.

1979

DRETS DE LA INFÀNCIA

Celebracions de l’Any Internacional de la Infància.

A Justícia i Pau creem la Comissió de la Infància, que impulsa diferents campanyes per promoure els drets dels infants. La Comissió participarà intensament en el Bureau International Catholique de l’Enfance i portarà a terme múltiples iniciatives en favor d’una Convenció Internacional dels Drets de la Infància, que s’aprovarà el 1989. També, impulsem les Jornades Catalanes de l’Infant, promovem la creació de la Coordinadora Catalana de Servei a l’Infant, elaborem diferents publicacions i organitzem l’exposició “Els Infants del tercer Món”.

1975

CONTRA LA PENA DE MORT

Es produeixen les últimes execucions de condemnes de mort del franquisme enmig d’accions per intentar aturar-les.

Justícia i Pau, Pax Christi i altres entitats promovem una primera campanya a Espanya contra la pena de mort, que va contribuir a generar una opinió pública contrària, la qual portà a l’abolició de la pena de mort a la Constitució espanyola (1978) i al Codi Penal militar (1995).

1974

AMNISTIA PRESOS POLÍTICS

S’inicia una àmplia i creixent reclamació social en favor de la democràcia i de l’amnistia, que conclouria amb l’aprovació de la Llei d’Amnistia Política el 1977.

Justícia i Pau s’implica en les campanyes per exigir l’amnistia dels presos polítics.

1973

TORTURA I MALTRACTAMENTS

El regim franquista agonitza i augmenta la contestació social i política.

Justícia i Pau denuncia les pràctiques policials de tortura i maltractament i per aquest motiu la seva Comissió Permanent és processada pel Tribunal d’Ordre Públic. Des d’aleshores hem continuat treballant en la prevenció i denúncia de la tortura.

1968

CREACIÓ DE JUSTÍCIA I PAU

L’Església catòlica comença a desenvolupar les intuïcions i reformes aprovades pel Concili Vaticà II (1962-1965). Pau VI crea la Comissió Justícia i Pau. Un grup de persones cristianes promou la constitució del Secretariat de Justícia i Pau a Barcelona. En els anys posteriors, es creen comissions de Justícia i Pau a la major part de diòcesis de Catalunya.