Un any més, la Campanya Banca Armada, impulsada pel Centre Delàs i Justícia i Pau, amb altres entitats, ha intervingut en vàries Juntes d'Accionistes de institucions financeres que participen en indústries d'armament o que alteren greument la vida de comunitats i pobles.

L'objetiu de la campanya és exigir a aquestes institucions financeres un autèntic respecte dels drets humans i el medi ambient.

 

Enguany, s'ha intervingut a les següents juntes:


JUNTA D'ACCIONISTES DEL BBVA 2015

Vídeo de la intervenció

 

JUNTA D'ACCIONISTES DEL BANCO SANTANDER

Text de la intervenció

Vídeo de la primera intervenció

Vídeo de la segona intervenció

Resposta de la Sra. Botín, presidenta del Banco Santander

 

JUNTA D'ACCIONISTES DE CAIXABANK 2015

Text de la intervenció