Un any més, torna a convocar-se la Campanya d’Objecció Fiscal, organitzada pel SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a les despeses militars) on, des de fa uns anys, hi col·labora Justícia i Pau. Així, a partir del dia 10 de maig, i fins a finals de juny, cada dimarts de 18.00h a 20.00h es rebrà a la seu de la entitat a qui desitgi fer-se objectora o objector fiscal, amb l’objectiu d’orientar i ajudar a aquelles persones que no vulguin contribuir amb els seus impostos a la despesa militar mitjançant la declaració de la renda.

Amb aquesta objecció fiscal, basada en un acte de desobediència civil per tal de negar la col·laboració amb l’estat en la preparació de guerres i manteniment de l’estructura militar, s’aconsegueix desviar part dels impostos destinats a despesa militar al finançament de projectes amb finalitats socials. Per tant, tal com s’informa al web de la campanya, no es tracta de pagar menys impostos, es tracta de donar-los una causa més justa. En aquest sentit, els pressupostos de l’Estat es financen tant amb els impostos directes, com amb els indirectes. Així, malgrat la manca d’un marge d'acció sobre els impostos indirectes que paga la ciutadania, aquest marge el podem trobar en els directes.

Per tant, convertir-se en objectores i objectors fiscals esdevé una lluita que, a més a més del seu caràcter de resistència a les qüestions militars, té un fort component de solidaritat social. Qui fa Objecció Fiscal decideix on enviar els diners de la seva objecció desviant el percentatge que correspon al ministeri de defesa d’acord amb els pressupostos de l’Estat, o bé establint una quantitat fixa.

Per a més informació, podeu accedir al web de la Campanya per a l'Objecció Fiscal, o bé trucant a la seu de Justícia i Pau Barcelona (93 317 61 77).