El passat dia 10 de maig va tenir lloc l'Assemblea General anual de Justícia i Pau de Barcelona, sota la presidència de l'Eudald Vendrell.

L'Assemblea va aprovar la memòria de les activitats i econòmica del 2015 i va aprovar un pla de treball i pressupost per a l'any en curs 2016.

Es va destacar, un any més, l'amplitud i l'alt nombre de les activitats desenvolupades en el 2015, recollides en un vídeo resum. Pel que fa a l'estat de les finances de l'entitat, es va destacar que, si bé l'any es tanca amb superàvit, l'economia segueix fràgil i el nombre de socis segueix en lleuger descens.

Entre les principals activitats de pla de treball pel 2016 destaquen: la campanya "minerals conflict", dedicada a la sensibilització i incidència política sobre l'impacte de l'extracció dels minerals de zones conflicte i el vincle amb la indústria de la telefonia mòbil; les accions de sensibilització social davant la crisi de refugiats i migrants; la sensibilització i incidència sobre la gravetat de la crisi ecològica generada pel model econòmic dominant i el seu impacte de generació de pobresa i desigualtat, a la llum de l'encíclica del Papa Francesc, Laudato si'; el Cicle de conferències mensuals "Els Dilluns dels Drets Humans" i el treball voluntari a les presons catalanes; així com el suport a les activitats de les comissions territorials de l'entitat (Badalona, Maresme, Sabadell, Terrassa, Sant Just i Collblanc) i la potenciació del treball en xarxa amb la resta de comissions de Justícia i Pau a Catalunya.

Així mateix es varen elegir tres nous vocals per cobrir les vacants a la Junta de Govern de l'entitat, en les persones dels següents socis: Joaquim Cervera, Àngel Miret i Núria Sastre. Juntament amb ells, continuen a la Junta els següents membres: Eudald Vendrell (president), Josep Maria Fisa (consiliari), Joaquima Giménez (secretària), Dolors Oller, Núria Sastre, Miquel Àngel Prieto i Jesús Castro.

Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau Barcelona.
25/05/2016