El pròxim 3 de juny es presentarà al Parlament de Catalunya l’informe que la Delegació de representants socials i institucionals de Catalunya va realitzar a Buenaventura, Colòmbia, ara fa un mes quan va supervisar el treball de l’empresa catalana TCB, acusada de vulnerar els drets humans i mediambientals. Aquest informe serà presentat per Michela Albarello, presidenta de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Josep Maria Fisa, representant de l’arquebisbe i consiliari de Justícia i Pau, i Gabriela Serra, diputada pel Grup Parlamentari de la CUP-CC.

La presentació s’emmarca dins la jornada “Empreses transnacionals i Drets Humans: el camí cap a les normes vinculants” i que organitza La Fede.cat, Pobresa Zero – Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. Durant el matí es pretén oferir un espai de reflexió i acció que permeti impulsar propostes per part de la societat civil catalana al Parlament i al Govern sobre la responsabilitat exterior que cal que adoptin les  empreses catalanes.

El Parlament de Catalunya se suma a les accions de conscienciació sobre la necessitat d’un instrument internacional que sigui jurídicament vinculant amb aquesta jornada, per això es comptarà amb la presència de diferents experts i representants de les Nacions Unides com Maria Fernanda Espinosa, presidenta del Grup de Treball Intergovernamental de NNUU  sobre les empreses transnacionals i representant permanent de
l’Equador a les NNUU, Alfred-Maurice de Zayas, expert independent de NNUU sobre la promoció d’un ordre internacional democràtic i equitatiu i Melik Özden, director del Centre Europe - Tiers Monde -CETIM- de Suïss. Tots tres presentaran les propostes de les NNUU respecte a les responsabilitats que han d'adoptar i el camí que cal que segueixin les ETN. A més a més, ens parlaran de la construcció de mecanismes vinculants a Catalunya; Juan Hernández Zubizarreta, de la Universitat del País Basc i investigador de l’Observatorio de Multinacionales en América Latina, Marco Aparicio, de la Universitat de Girona, Mónica Vargas del Transnational Institute -TNI- i Felip Daza del Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta -NOVACT -.

La importància d'un marc regulador vinculant

Buenaventura, ciutat portuària amb uns alarmants índexs de pobresa, violència i vulneració dels drets humans, és un exemple de la necessitat d’acabar amb els buits pel que fa la protecció real dels Drets a nivell internacional. Malgrat el reconeixement de la universalitat dels Drets Humans, els Estats tendeixen a limitar la seva responsabilitat a l’interior de les fronteres i això implica a les empreses transnacionals – ETN –. Els últims anys, diversos organismes internacionals, centres de recerca, moviments socials i ONG han fet un seguiment i una documentació de les conseqüències socials i ambientals de les operacions d’aquestes ETN i han alertat de la necessitat urgent de comptar amb un marc regulador d’obligat compliment en aquest sentit, dirigit a totes les empreses.

La jornada se celebrarà de 9 a 14 h al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella s/n, Barcelona). El programa complet ja està disponible. Cal incsriure's a través del formulari online tot i que es podrà seguir la presentació i la jornada per streaming a través del Canal Parlament.