Canvi climàticEl canvi climàtic és un fenomen que ha estat confirmat amb proves científiques i que sense acords ni col·laboració entre els països del món, continuarà tenint conseqüències desastroses. Els científics han projectat que la temperatura mitjana del món podria augmentar 0,2⁰C cada dècada si les emissions que causen el canvi climàtic, com les emissions de carbó, segueixen al mateix ritme que ara1.  Si continuem amb les accions perilloses que condueixen al canvi climàtic, tota la població de la terra es veurà afectada pels canvis de temperatura i en el nivell de l’oceà, entre d’altres. Encara que això perjudicarà a tothom, la gent més pobre, especialment en els països en desenvolupament, sentirà la majoria dels efectes, perquè ells depenen més de l’agricultura i els seus països tindran més dificultats per adaptar-se a un món de clima canviant.


Malgrat que hi ha hagut acords climàtics en el passat, com el Protocol de Kyoto i l’Acord de Copenhaguen, aquests acords ha fallat en la reducció de la velocitat del canvi climàtic per raons diverses. Davant les febleses d’aquests acords i la creixent preocupació sobre les condicions futures de la nostra terra, molts estats s’han adonat que el món necessita col·laborar i crear mesures més efectives per tal d’afrontar aquest problema. La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) aspira a fer això mateix amb una cimera mediambiental, en la qual s’espera que hi participin 196 països. La conferència, anomenada “París 2015” (COP21) es durà a terme a París, entre el 30 de novembre i l’11 de desembre de 2015. Aquesta conferència té el propòsit d’arribar a un acord jurídicament vinculant amb objectius quantitatius per tal de mantenir l’augment de la temperatura mundial mitjana per sota de 2⁰C.

A més, hi ha la intenció d’arribar a un acord sobre el suport financer per als països en desenvolupament i la seva transició a economies menys dependents del carbó2.  L’objectiu és firmar i adoptar aquest acord aquest any i començar la seva implementació en el 2020.
A diferència de les cimeres passades, els països que tenen previst enviar representants a COP21 han de demostrar les seves intencions sobre la reducció d’emissions abans que comenci la discussió. Cada país ha de presentar una aportació a les contribucions nacionals (INDCs), un informe que defineixin les accions climàtiques que pensa prendre a partir de 2010 en el marc d’un acord internacional. En general, els INDGCs han de demostrar les ambicions del país en la disminució d’emissions nocives, tenint en compte les seves capacitats i circumstàncies domèstiques3.  En una síntesi sobre les 146 INDCs ja presentades, l’impacte afegit de les INDCs farà que el ritme de creixement de les emissions mundials per càpita entre el 2010-2030 sigui un terç respecte a les emissions entre 1990-2010.

No obstant, el nivell d’emissions proposat no arriba a l’objectiu de menys de 2⁰C d’escalfament global4. Encara que les INDCs demostren la determinació dels països per a fer canvis, és clar que cal implementar accions més dràstiques, i la cimera serà determinant per a mostrar la inclinació dels països a col·laborar i posar el bé comú per sobre dels interessos privats. Com ha dit recentment el papa Francesc, “lamentablement, molts esforços per buscar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats no sols per la negació dels poderosos sinó també per la falta d’interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de solució, també entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega a les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Com digueren els bisbes de Sudàfrica, es necessiten els talents i la implicació de tothom per reparar el dany causat per l’abús humà a la creació de Déu. Tots podem col·laborar com instruments de Déu per a l’atenció de la Creació, cadascú des de la seva cultura, la seva experiència, les seves iniciatives i les seves capacitats”.5

COP21 serà una prova per al món de la nostra habilitat en fer això mateix, i si tots els països arriben a un acord efectiu, serà un pas vital per assegurar el bé comú.

  1. "Climate Projections." Climate Projections. N.p., n.d. Web. 18 Nov. 2015.
  2. "COP21: The Stakes." COP21. N.p., n.d. Web. 18 Nov. 2015.
  3. "What Is an INDC?" What Is an INDC? N.p., n.d. Web. 18 Nov. 2015.
  4. http://unfccc.int/files/focus/indc_portal/application/pdf/synthesis_report_-_overview.pdf
  5. Carta encíclica Laudato si’ del Sant Pare Francesc

Per llegir més:

Escrit per Gabriella Jassir
Foto de: MPPE