Una gran majoria dels països productors de recursos naturals i matèries primeres són víctimes de la "maledicció dels recursos", és a dir, malgrat la riquesa de la seva terra, les poblacions s'estructuren al voltant d'una pobresa aguda i és que el 75% de les persones en situació de pobresa al món viuen, justament, en països molt rics en recursos extractius.

Davant d'això, l'any 2002 va néixer la Iniciativa per a la Transparència en les Indústries Extractives (ITIE). Aquesta iniciativa va ser ideada sobre la base de la desigualtat entre països productors i compradors d'aquestes matèries i amb la idea que per pal·liar i eradicar aquestes desigualtats i injustícies cal una major transparència en la gestió de recursos naturals al món.

GéraldineDuquenne, de la Comissió de Justícia i Pau Bèlgica Francòfona, publica un article en què explica com treballa la ITIE, quins són els seus objectius i què ha fet a la pràctica, és a dir, més enllà dels informes i les conferències mundials cada tres anys quins són els resultats visibles.
A través dels exemples de països com Perú o Azerbaidjan, i de les trobades internacionals dels diferents membres i països en aquestes, GéraldineDuquenne explica les particularitats de la ITIE parant especial atenció al lloc que ocupa la societat civil, que tot i que és més transversal que en moltes d'altres organitzacions internacionals, encara hi ha algun punt d'inflexió.

En aquest últim sentit, Justícia i Pau dóna suport als esforços de coordinació en l'àmbit regional per a una gestió més responsable dels recursos naturals decidida en consulta amb la població local. Des de Justícia i Pau es demana que la ITIE ha d'anar més enllà i passar del suggeriment a l'exigència amb els països signataris. En termes més generals, Justícia i Pau advoca per una major transparència en la cadena de subministrament de minerals. D'on procedeixen els minerals que nosaltres, ciutadans del Nord, consumim diàriament? Continuarem promovent aquest al·legat amb la finalitat que els ciutadans puguin plantejar-se'n consum tenint totes les dades a la mà

A la web de la campanya #ConflictMinerals podeu llegir  l'article sencer original.