banderas europeas en la comision europea 190 organitzacions de la societat civil, entre elles Justicia y Paz, denuncien a Brussel·les que “els nous plans de la Comissió en matèria de retorn i detenció causaran més dany i sofriment”

Les noves recomanacions de la Comissió Europea als Estats Membres en matèria de retorn i detenció de persones immigrades portaran a un afebliment de les salvaguardes dels Drets Humans en aquesta matèria. Entre d’altres, les recomanacions insten els Estats Membres a aplicar el període màxim de detenció previst a la Directiva de Retorn. A més, alenen a la detenció generalitzada de persones considerades en risc de fuga i promouen les prohibicions d’entrada.

BRUSSEL•LES, 3 de març de 2017 – En cedir a la pressió política per endurir les mesures contra la migració irregular, la Comissió Europea ha donat l'esquena a la plena aplicació de les salvaguardes en matèria de drets humans contingudes en la Directiva Retorn i està pressionant activament els estats membres perquè baixin els estàndards de protecció.

Ahir, la Comissió Europea va fer públiques una sèrie de recomanacions als estats membres sobre el retorn i la detenció de les persones immigrants. La nova orientació es va publicar sense cap consulta prèvia amb la societat civil i les autoritats locals el mateix dia que començava la reunió del Fòrum de Migració de la UE, fòrum anual oficial de la Comissió per consultar les parts interessades. A més de les deficiències en matèria de bon govern, el document de la Comissió conté una interpretació dels drets humans que els soscava. Insta els estats membres que detinguin les persones migrants amb major rapidesa i per períodes de temps més llargs, i presenta l'augment del retorn com a element dissuasori clau per frenar la migració. El resultat d'aquesta política serà un debilitament de les salvaguardes dels drets humans en el procés de retorn i del procés d'asil. La vinculació de l'asil al retorn, així com l'orientació explícita de les nacionalitats específiques dels sol•licitants d'asil acusats d’«abusar» del sistema d'asil, és ofensiu.
Com a exemple extremadament inquietant, la Comissió insta els estats membres a adoptar una política de detenció perllongada que apliqui el període màxim de detenció previst en la Directiva de Retorn dirigint-se específicament als estats membres que apliquen períodes més curts com a "mals exemples". Encoratja la detenció generalitzada de persones considerades en risc de fugida, concepte que la Comissió ha ampliat considerablement. Promou l'ús ampliat de les prohibicions d'entrada i insisteix que els estats membres utilitzin tota la flexibilitat prevista en la legislació per derogar la plena aplicació de les salvaguardes contingudes en la Directiva de Retorn.

No hi ha evidència que la detenció d'immigrants o expulsió forçada tingui un efecte dissuasori o sigui sostenible. La detenció i els retorns forçats són pràctiques extremadament perjudicials que tenen efectes duradors en la salut física i mental de les persones, així com alts riscos de suïcidi. Les taxes de re-emigració entre les persones expulsades són altes i no s'ha demostrat que l'expulsió disminueixi les aspiracions migratòries de les comunitats a les quals es retorna les persones.

La Comissió s'ha proposat desmantellar els principis fonamentals de la Directiva de Retorn de la UE, encoratjant els estats membres que interpretin aquesta Directiva de manera que permeti aplicar menors garanties, abandonant els avanços positius que diversos estats membres havien dut a terme. La Comissió ha declarat així mateix que està disposada a revisar la Directiva si arriba a la conclusió que les salvaguardes incloses en la Directiva impedeixen el retorn o l'expulsió.

Com a organitzacions de la societat civil que representem la ciutadania i les persones immigrants en tota la UE, ens agradaria poder estar orgullosos de l'Europa en la qual vivim i continuar donant suport al projecte europeu. No podrem fer-ho tret que la Comissió Europea es mantingui ferma en els seus compromisos amb els drets humans i l'Estat de Dret, promogui l'aplicació de majors estàndards de drets humans en la seva legislació, consulti la societat civil i hi confiï a l'hora de millorar i gestionar un complex fenomen social i econòmic enfront de pressions per trobar solucions ràpides.