Justícia i Pau s'adhereix al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum de Catalunya amb la creença que pot ser una eina per emplaçar al diàleg als governs català i espanyol per tal de desencallar l’actual situació de bloqueig polític.

 

 

Al mes de febrer es va fer públic el manifest pel Pacte Nacional pel Referèndum. Justícia i Pau sempre s’ha manifestat a favor del dret a l’autodeterminació dels pobles, així ho va fer palès al adherir-se Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el 31 d’octubre de 2013, en un acte al Parlament de Catalunya en el qual es va visualitzar l’adhesió de gairebé seixanta entitats o grup d’entitats cristianes.

La nostra iniciativa és també un acte de coherència amb el pensament social de l’Església, que ha expressat de forma repetida i insistent, que els pobles i nacions tenen certs drets que han de ser respectats, drets que recolzen en principis morals abans que en normes jurídiques. En multitud d’encícliques, textos, discursos dels Papes del segle XX i d’altres organismes catòlics, sintetitzats en el Compendi de la Doctrina Social de l’Església, ha expressat que els pobles i nacions (realitat cultural que agrupa a les persones) no han de ser confosos amb els Estats (forma jurídico-política al servei de les persones) i tenen el dret a existir, a desenvolupar-se, a mantenir la pròpia identitat, llengua i cultura, a autogovernar-se, a ser considerats subjecte polític, a ser protagonistes de la seva història i el seu destí i, per tant, en certes condicions que cal jutjar cas per cas, dret a constituir-se en Estat independent.

Cal remarcar que el manifest no és un pacte per la independència, sinó una crida neutral i respectuosa amb totes les opcions per trobar un desllorigador a la situació actual. Creiem que el referèndum no és només l’eina més apropiada per resoldre l’actual conflicte, sinó una oportunitat per canviar les antigues dinàmiques de confrontació que s’han donat amb l’Estat espanyol.

Tal i com recull el manifest, l’actual marc jurídic espanyol permet la realització d’un referèndum pactat i que només cal voluntat política. A més, insta a tots dos Governs, el de Catalunya i el de l’Estat espanyol a “superar les dificultats polítiques i els apriorismes i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional”.

La campanya de suport al manifest té una pàgina web per recollir adhesions: pactepelreferendum.cat