descarga

Ens fem ressò del comunicat de la Coordinadora catalana per a la prevenció i denúncia de la tortura (CCPDT), de la qual Justícia i Pau forma part, sobre la privació de llibertat d'expressió de tres presos que havien de comparèixer al Parlament de Catalunya.

 

Comunicat en relació a la quarta sessió del Grup de Treball parlamentari sobre el Departament de Règim Tancat (DERT) als Centres Penitenciaris de Catalunya.

El proper dimarts 4 d'abril tindrà lloc la quarta sessió del grup de treball parlamentari sobre els Departaments Especials de Règim Tancat (DERT) als Centres Penitenciaris de Catalunya. Aquest grup de treball ha estat promogut per les diverses entitats socials, corporacions professionals i Institucions que formem part de la Coordinadora catalana per a la prevenció i denúncia de la tortura (CCPDT), després que s’hagin detectat pràctiques al sistema penitenciari català que vulneren la normativa internacional sobre els drets de les persones recluses en règim d'aïllament penitenciari.

Aquest règim d'aïllament imposa un règim de vida a les persones preses basat en el tancament en solitud entre divuit i vint-i-una hores al dia. Hi ha persones que hi estan dies, d’altres mesos, i d’altres fins i tot anys, malgrat que la normativa internacional sobre el tractament de les persones recluses, coneguda com les “Regles Nelson Mandela”, estableix que el temps màxim de reclusió en aïllament ha de ser de quinze dies.

Al llarg de les darreres tres sessions del Grup de Treball parlamentari, en les compareixences de diversos experts s’ha posat sobre la taula el fet que l'aïllament perllongat pot provocar danys mentals irreversibles, així com derivar en situacions que poden ser considerades com a tractes inhumans, degradants i que atempten contra els drets fonamentals de les persones.

Per tal de poder donar a conèixer l’experiència d’aïllament en primera persona, des dels diferents grups parlamentaris que conformen el Grup de Treball s’havia acordat que a la quarta sessió d’aquest grup compareixerien persones que han estat o estan privades de la seva llibertat als DERT, però des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (DGSP) s’ha negat la possibilitat que aquelles persones que es troben encara privades de llibertat a centres penitenciaris de Catalunya puguin acudir al Parlament de forma presencial o puguin comparèixer, almenys, per videoconferència, tal i com es va proposar com a segona opció i com s’ha fet en altres ocasions amb experts que han comparegut en aquest Grup de Treball. No obstant aquestes peticions, la DGSP va acordar que el testimoni dels interns sigui retransmès al Grup de Treball a través de l’enregistrament previ, en format audio, d’unes preguntes pre-establertes que seran gravades al mateix centre penitenciari en el que es troben complint condemna amb la presència de diputades.

Des de la CCPDT considerem que la intervenció presencial dels interns al Grup de Treball és fonamental i que la seva devaluació tindrà una incidència directa en el resultat del mateix. Una declaració prèviament enregistrada difícilment tindrà els mateixos efectes que les intervencions presencials. Per un costat, pel simple fet que dificultarà un senzill possible torn de preguntes i respostes. I per altra banda, considerem que realitzar la compareixença al mateix centre penitenciari on es troben interns no assegura que les condicions materials en que aquesta es doni siguin òptimes per a que puguin exercir el dret d'expressió. Cal considerar doncs, l'opció que els interns es sentin intimidats o cohibits per expressar-se lliurement per por a patir possibles conseqüències o repercussions que puguin derivar-se de les seves declaracions i la seva denúncia, en el seu cas, de situacions de maltractaments patides o vulneracions de drets humans viscudes en el propi centre penitenciari.

La resposta de la DGSP posa de relleu la falta de voluntat per tal de garantir el respecte i les garanties de les persones privades de llibertat, les quals interessa recordar que si efectivament es troben privades de llibertat ho estan en relació a la seva llibertat de moviment, però no de la seva llibertat d'expressió i per a que aquesta pugui ser efectiva, no únicament s'ha de cenyir al seu aspecte formal, sinó que s’han de garantir les condicions materials i procedimentals per poder exercir-la, les quals considerem que no s’estan garantint en aquest cas.

Coordinadora per a la Prevenció i Denùncia de la Tortura

CPDT logo