entitats cristianesJustícia i Pau de Catalunya, conjuntament amb altres entitats cristianes que ja vam promoure el Pacte Nacional per al Dret a Decidir, volem felicitar públicament els bisbes de Catalunya pel seu recent comunicat d’11 de maig de 2017 sobre la situació que estem vivint on, entre altres, manifesten el desig que “siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català”.

Aquestes entitats, adherides ara al Pacte Nacional pel Referèndum, fem una crida pública a tots els cristians i cristianes per que de manera activa promoguin la realització del referèndum al que aspira la majoria de la ciutadania de Catalunya, a través del manifest que adjuntem: Actius pel Referèndum!

Un referèndum per encarar el futur polític de Catalunya

 • Catalunya, es troba en una cruïlla sobre l’estructuració política de la que s’ha de dotar. Sobre aquesta qüestió hi ha opcions diverses, però una immensa majoria dels ciutadans de Catalunya creu que el camí a seguir ha de ser el que la mateixa ciutadania triï a través d’un referèndum.
 • Aquesta àmplia majoria a favor d’un referèndum s’ha evidenciat en les majories al Parlament de Catalunya quan s’han aprovat mocions en aquesta línia, en totes les enquestes i sondejos i en la gran participació de partits polítics i entitats de tota mena en el Pacte Nacional pel Referèndum.


Els cristians pel diàleg, les opcions democràtiques i el dret a decidir

 • La Doctrina Social de l’Església és diàfana en aquestes qüestions, afirmant que és el poble com a subjecte de l’autoritat política, defensant la democràcia com a sistema i reconeixent els drets dels pobles i de les nacions, el primer dels quals és el de l’autodeterminació.
 • No hi ha dubte que aquesta doctrina és aplicable al nostre cas. Els bisbes de Catalunya, en repetides ocasions, han afirmat el caràcter nacional de Catalunya i, com a tal, li són propis els drets esmentats: “L'existència de la nació catalana exigeix una adequada estructura jurídico-política que faci viable l'exercici dels (seus) drets” (Arrels Cristianes de Catalunya, 1985).
 • En el seu recent comunicat d’11 de maig de 2017, els bisbes de Catalunya afirmen: «defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la configura» (Al servei del nostre poble, 2011, n. 5). Per això creiem humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura, i que es promogui realment tot allò que porta un creixement i un progrés al conjunt de la societat, sobretot en el camp de la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials i les infraestructures

Una crida a ser actius

 • És doctrina secular que els cristians –específicament el laics i laiques- es comprometin en les realitats temporals i les animin, des de la doctrina i el pensament que inspira la seva fe en Jesús de Natzaret, esdevenint llum del món, sal de la terra o llevat dins la pasta.
 • Per aquest motiu, fem una crida a tots els cristians i cristianes per que de manera activa promoguin la realització del referèndum al que aspira la majoria de la ciutadania:

Doneu a conèixer el Manifest del Pacte pel Referèndum en les vostres comunitats, grups i entorn, signeu l’adhesió a aquest manifest i animeu altres persones, grups o entitats a fer-ho. Participeu en els actes de presentació del Pacte i promoveu-ne d’altres

www.pactepelreferendum.cat

Encapçalen aquesta crida oberta a altres entitats:

 • Associació José Ramón Zudaire
 • Equips de Pastoral de la Política i la Comunicació
 • Flama - Agència de Notícies
 • Federació de Cristians de Catalunya
 • Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans
 • Justícia i Pau de Catalunya
 • Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat