Justícia i Pau expressa la seva convicció que Catalunya és una nació amb plena consciència de la seva història i personalitat pròpia i com a tal li correspon el dret a la seva lliure determinació. La ciutadania catalana ha manifestat de manera majoritària i reiteradament la seva aspiració de poder expressar-se formalment sobre l'estatus polític del poble català, demanant la realització d'un referèndum. Creiem que aquesta aspiració és legítima i justa, fonamentada en els seus drets nacionals i en els principis democràtics.

Per aquest motiu, considerem necessari i urgent que les institucions polítiques catalanes i les de l'Estat espanyol acordin i estableixin els mecanismes necessaris per donar resposta a aquesta demanda que permeti, amb totes les garanties i de manera objectiva, conèixer la voluntat majoritària del poble de Catalunya.

Creiem que és antidemocràtic que les institucions de l'Estat pretenguin impedir, bloquejar i criminalitzar les manifestacions i decisions de les institucions polítiques catalanes, així com processar judicialment i sancionar els representants democràtics catalans o pretendre limitar les institucions d'autogovern. Aquesta imposició unilateral qüestiona la salut democràtica de l'Estat.

Finalment, ens unim a la veu dels bisbes catalans i fem una crida a tots els dirigents i institucions polítiques catalanes i espanyoles per un treball en favor de la resolució democràtica i pacífica del conflicte.

Aquest és un resum de la declaració, podeu consultar el text íntegre aquí.