La campanya “Migrantes con derechos”, formada per un conjunt d'entitats entre les quals es troba Justicia y Paz, aplaudeix la resolució del TEDH contra Espanya per l'expulsió sumària de dues persones a la frontera de Melilla.

 

El Tribunal Europeu de Drets Humans es pronuncia contra Espanya en el cas de l'expulsió sumària de dues persones duta a terme el 13 d'agost de 2014 a la frontera de Melilla. Aquesta sentència recolza una de les reclamacions plantejades per Càrites, CONFER, el Sector Social de la Companyia de Jesús i Justicia y Paz.

La resolució confirma que les dues persones van ser retornades al Marroc en el marc d'un procés subjecte a múltiples irregularitats. El TEDH es recolza en el que es disposa en l'article 4 del protocol número 4 del conveni per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals i en relació a aquest, també apel·la la violació de l'art. 13 d'aquesta norma.

Aquesta sentència desmunta la pretensió del govern d'Espanya que aplicava el que denomina “concepte operatiu de frontera”, entenent amb això que les víctimes de la devolució no havien entrat en territori espanyol mentre travessaven els elements de contenció fronterera.

Aquestes entitats urgeixen al govern espanyol a que procedeixi a la derogació immediata del previst en la Disposició Addicional X de la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

El cas ha estat resolt gràcies al testimoniatge gràfic recollit per periodistes que es trobaven als voltants. Aquest és un fet poc comú a causa que aquestes operacions es produeixen fora dels focus i sense testimonis. Per això és molt important donar a conèixer aquests casos, ja que posen de manifest els perills als quals s'enfronten les persones migrants a la frontera.

Podeu llegir la nota de premsa aquí.