La comissió diocesana de Justícia i Pau Madrid ha fet un comunicat respecte als fets esdevinguts al voltant de la Declaració Unilateral d'Independència. En aquest, manifesten la seva preocupació vers la situació que es viu a Catalunya i es comprometen a treballar per la reconciliació, la regeneració moral, el diàleg i la fraternitat.

 

 

 

 

A continuació podeu llegir el comunicat:


COMUNICAT DE LA COMISSIÓ DIOCESANA DE JUSTÍCIA I PAU DE MADRID


Els membres de la Comissió Diocesana de Justícia i Pau de Madrid vivim amb seriosa preocupació els greus esdeveniments que han desembocat en la Declaració unilateral d'independència a Catalunya.

Constatem que estem en una societat cada vegada més polaritzada i amb postures oposades que engendren violència, tant amb paraules com amb gestos i accions, sembrant odi i profundes dissensions en el si de les comunitats tant civils com religioses. Divisions que distorsionen la convivència i afebleixen les relacions socials i fins i tot les familiars.

Davant aquesta situació, volem expressar les nostres conviccions i compromisos.

Considerem que és tasca de tots fomentar i reconstruir espais on s'afavoreixi la cultura del respecte, de la trobada, de la solidaritat, de la concòrdia i de la pau entre tots sempre segons la veritat, el be comú i reconeixent les accions que generen exclusió, pobresa, divisió i dolor.

Per això, ens comprometem a fomentar i a treballar per:

  • La reconciliació: comprometent-nos a eliminar del nostre llenguatge quotidià qualsevol paraula que fereixi o ridiculitzi els altres (Mateu 5,23-24), tant en els mitjans de comunicació com en les xarxes socials o en els espais públics i privats.
  • La regeneració moral del nostre país en els àmbits de la política, de la comunicació, de l'economia i de la societat en general, com ens recorda la doctrina social de l'Església (nota dels bisbes de Catalunya, 11 de maig de 2017).
  • El diàleg: malgrat la seva dificultat, és imprescindible fomentar una cultura del diàleg honest, sincer i lleial dins del marc constitucional.
  • La fraternitat universal que anhela un món amb més ponts i menys fronteres, on es realitzi el somni de Déu: un “nosaltres” col·lectiu tan ampli com el món.

Volem mostrar el nostre suport a la Declaració del 27 de setembre de 2017 de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola davant la situació a Catalunya.

Igualment, volem proposar a tota la societat els valors de l'evangeli que ajuden a elevar els llistons morals comunitaris i a facilitar una convivència harmoniosa. L'amor, la fraternitat i, quan calgui, el perdó han de prevaldre fins i tot enmig del conflicte, com a contribució a la cultura de la pau que guareixi les ferides obertes i eviti fractures socials més grans.

Com ha dit la Comissió General de Justícia i Pau d'Espanya, “la convivència i la pau solament augmenten quan intentem viure amb els altres buscant el bé comú”.

Finalment, demanem a tots els cristians la seva oració a Déu i el seu compromís actiu per acompanyar aquestes situacions des de l'esperança i la custòdia de la pau social.


Madrid, 28 d'octubre de 2017