presentacio informe 2017 CPDTLa Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT) presenta el pròxim dijous 7 de juny el seu informe anual on recopila les denúncies per tortures, violència institucional i maltractaments inhumans, cruels i degradants sota custòdia dels funcionaris (comissaries, presons o altres centres de privació de llibertat) i/o en el transcurs d’intervencions policials (repressió de manifestacions) recollits durant el 2017 a l’Estat espanyol.

Des de 2004, aquesta plataforma realitza un informe anual amb l’objectiu principal de vetllar per l’aplicació i el seguiment a l’Estat espanyol dels mecanismes internacionals de prevenció i control previst en el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i Altres Tractaments o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants. Ara bé, la CPDT es limita a aquelles denúncies que es troben incloses a la definició que efectua la Convenció de les Nacions Unides en l’article 1:

“S'entendrà per tortura tot acte pel qual s’empri intencionadament a una persona dolors o patiments greus, ja siguin físics o mentals, amb la finalitat d'obtenir d'ella o d'un tercer informació o una confessió, de castigar-la per un acte que hagi comès o se sospiti que ha comès, o d'intimidar o coaccionar aquesta persona o altres, per qualsevol raó basada en qualsevol tipus de discriminació, quan aquests dolors siguin infligits per un funcionari públic o una altra persona en l'exercici de funcions públiques, a instància seva o amb el seu consentiment. No es consideraran tortures els dolors o sofriments que siguin conseqüència únicament de sancions legítimes, o que siguin inherents o incidentals a aquestes”.

La CPDT està integrada per 47 entitats, entre les quals forma part Justícia i Pau, les quals estan compromeses a treballar per l’assoliment de l’erradicació de la tortura al nostre país. A més, són les que estan en contacte directe amb les víctimes i les encarregades de vehicular les seves denúncies, ja que tenen informació exhaustiva i real de la situació.

En el marc de les jornades “Tortura i violència institucional a l’Estat espanyol”, la presentació de l'informe tindrà lloc el dia 7 a les 18:00 h a la Model, a càrrec de l’Iñaki Rivera (OSPDH), en Carlos Fernández (Salhaketa), en Jorge del Cura (CPDT) i la Laia Serra (Comissió de Defensa ICAB). A continuació, s’obrirà una taula rodona, la qual serà moderada per Enric Borrás (periodista Diari Ara, en la que hi participaran diverses víctimes o familiars i companys de les víctimes de tortura. L’acte finalitzarà amb una actuació musical a càrrec de Breath Jazz Trio. Finalment, com a cloenda, el dia 8 de juny a les 18:45 h es visualitzarà el documental La Cifra Negra amb un posterior debat a càrrec d’Ales Payá (director del documental), de Cristina Garés (OSPDH) i d’Elisenda Pradell (Irídia).