Assemblea socis es 2018El passat dia 15 de maig va tenir lloc l’assemblea general ordinària 2018 de Justícia i Pau de Barcelona. La Junta i la direcció de l’entitat van informar de la memòria econòmica (auditada) i la memòria d’activitats de l’any 2017, que varen ser aprovades per l’Assemblea.

Així mateix, es va aprovar un nou pla estratègic per al període 2018-2022 i el pla de treball 2018. El Pla estratègic contempla quatre grans eixos prioritaris per al nou període: 1. Promoció d’un nou model de desenvolupament humà integral a escala global. 2. Construcció de la pau en una societat plural. 3. Defensa dels drets humans en àmbits on són especialment vulnerats. 4. Promoció d’un model Justícia restaurativa i col·laboració amb la reinserció social de persones recluses.

D’altra banda, atesa la finalització del mandat de quatre anys de l’actual president de l’entitat, Eudald Vendrell, l’Assemblea va agrair-li la tasca desenvolupada en aquest període. Així mateix, d’acord amb els Estatuts, va acordar elegir i presentar a l’arquebisbe de Barcelona una terna de candidats per a renovar el càrrec de presidència, formada per: Eudald Vendrell, Maria Bargalló i Quima Giménez.

La Junta també va informar àmpliament de les activitats de celebració del 50è aniversari de Justícia i Pau de Barcelona, que s’estan desenvolupant durat aquest any.