reunió PECILa Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, de la qual Justícia i Pau forma part, ha dedicat aquest curs 2017-18 a reflexionar sobre la relació entre fet religiós i cohesió social.

La nostra societat és culturalment i religiosament plural. En aquesta societat, les creences religioses són importants per la vida de moltes persones: contribueixen a la construcció de la identitat personal i els projectes vitals, afavoreixen el sentiment de pertinença i aporten canvis transformadors a les societats en favor del bé comú i la pau. Poder viure i manifestar lliurement les pròpies creences és un factor que contribueix a la integració i a la transformació social. D’altra banda, les entitats i col·lectius religiosos del nostre país fan una tasca molt important pel que fa a l’acollida i integració de les persones immigrades i la cohesió social.

Per tot això, és imprescindible protegir el dret humà a la llibertat religiosa de totes les persones. Alhora, per afavorir la convivència i la cohesió social, és important que des de tots els àmbits es promogui activament la interrelació, el diàleg, el coneixement mutu entre persones i grups i la cultura religiosa. En aquest sentit, l’escola, les administracions públiques i les mateixes confessions religioses tenen un paper molt rellevant.

Podeu llegir la nota en aquest enllaç.