Quadern Solidaritat 43 1El passat dijous 29 de novembre es va celebrar, al Seminari Conciliar de Barcelona, l'acte de presentació del nou Quadern per a la Solidaritat "Contra la ceguesa incòmoda i autosuficient: una mirada crítica a la crisi migratòria i de les persones refugiades" (núm. 43), de Maria Dolors Oller i Sala. 

L'acte va ser presentat per Eudald Vendrell, president de Justícia i Pau i comptà amb les intervencions del jesuïta Josep Lluís Iriberri i de la mateixa Maria Dolors Oller.

En la seva intervenció, Josep Lluís Iriberri va subratllar la necessitat de deixar de veure a les persones migrades com: "aquells pobres que no tenen res, que no valen res i ens ho volen prendre tot".

Després de desmuntar el mite de l'experiència d'Espanya com un model en el control de la migració, Iriberri va apuntar que els fluxos de migració no s'aturaran mentre persisteixin les problemàtiques en els països d'origen de les persones migrants. Per tant, actualment aquests fluxos com a molt es poden redirigir, però en cap cas s'aturen.

Finalment, el mateix Iriberri va destacar que els estats fronterers amb Europa utilitzen el control de la migració com a moneda de canvi en les negociacions amb els estats europeus i que, d'altra banda, el valor del negoci del control de la migració a Europa ascendeix a 15.000 milions €. Tot plegat, diu Iriberri, contribueix a la despossessió de les persones migrades de la seva dignitat i per tant, dels seus drets fonamentals.

Maria Dolors Oller per la seva banda, va assenyalar els objectius del quadern, entre els quals va assenyalar la denúncia de la crisi migratòria actual a Europa, però també oferir una mirada de futur, esperançada i constructiva de la situació: "Hi ha quelcom a fer, hi ha quelcom a dir, hi ha una altra manera de tractar la qüestió de la immigració".

Tot seguit, va repassar el contingut del quadern, fent èmfasi en tres punts:

En primer lloc, que el fet migratori és complex, i que el gran problema associat a la migració es troba en l’asimetria existent entre el dret a emigrar –accessible per a quasi tothom- i el dret a ser acollit –quelcom molt limitat i restringit-.

En segon lloc, la qüestió de les rutes migratòries. En aquest sentit, Oller va destacar l'existència d'una correlació entre la firma dels acords de Maastrich i Schengen, l'arribada de pasteres a les costes europees i la creació de camps de migrants a tercers països: "Es van eliminar les fronteres dins d'Europa, però a canvi es va emmurallar Europa".

En tercer lloc, Oller va assenyalar alguns elements fonamentals per un canvi de tendència, arribant a la conclusió que: "Només un desenvolupament equitatiu del planeta pot frenar l'efecte crida".

Finalment, Oller va plantejar algunes preguntes que -tot i no tenir resposta fàcil- són necessàries per completar la reflexió del quadern. Així doncs, des de quin concepte de seguretat tenim, a com hem de concebre les nostres identitats per fer-les les més tolerants possibles, Oller va plantejar un seguit de preguntes rellevants sobre les quals el públic va poder reflexionar i discutir durant la recta final de l'acte.