TX 3El passat dissabte 17 de novembre vàrem celebrar la jornada interreligiosa “Diversitat religiosa per la convivència i la pau”. La jornada va ser organitzada per gairebé una desena d’entitats i comunitats religioses, amb l'objectiu de donar a conèixer les aportacions de les tradicions religioses a la convivència i la pau, i alhora subratllar quins són els aspectes en els quals encara cal treballar per aconseguir el ple respecte a la llibertat religiosa de tots i totes. 
 
 
 
Com a tret inaugural de la jornada, vàrem gaudir de la conferència inicial a càrrec del sociòleg Joan Gómez i Segalà, el qual va adreçar-nos qüestions com ara: "les religions porten la pau?" o "com entenem nosaltres la religió?". En el seu discurs, el sociòleg va remarcar principalment la necessitat de tenir presents que la llibertat religiosa, de pensament i de consciència, és un dret fonamental, i com a tal, tots i totes l'hem de respectar.
 
“Les religions porten la pau en la mesura que nosaltres la portem i la construïm”
 
Posteriorment, en l'espai de taula rodona vàrem comptar amb la participació de persones amb diferents tradicions religioses, on cadascuna va compartir les seves experiències promotores de convivència i pau, i alhora va exposar la seva idea i percepció de la religió. 
 
A la taula rodona, van participar-hi: en Suleiman (comunitat musulmana sufí), el Pare Alfons (Església Ortodoxa Antioquena), l'Emili (comunitat Bahaí’i), la Pilar (Brahma Kumaris), la Dolça (Federació de famílies per la unificació i la Pau) i la Dolors (cristianisme catòlic). La moderació de la taula va quedar a càrrec de la periodista especialitzada en àmbit religiós, la Glòria Barrete.
 
 
Entre d'altres, varen compartir opinions sobre diferents temes relacionats amb la pau i la religió, com per exemple: 
"què entenem com a pau? quins obstacles té? les religions prediquen més que practiquen la pau? és important el diàleg?"
  
Després de les experiències de la taula rodona, els i les assistents varen participar en cinc grups de treball simultanis. L'encàrrec pels grups era descobrir com podem treballar interreligiosament per afavorir la pau, i quins són els reptes i dificultats en cinc àmbits concrets: escola, dona, espais públics, cementiris, hospitals i presons, i mitjans de comunicació.
 
Per finalitzar la jornada, vàrem disposar d'un moment de silenci i reflexió, acompanyat de la música en directe de dos membres de la comunitat sufí Tariqa Naqshbandiya. A continuació, vàrem  prosseguir a llegir el manifest on s’expressava el compromís de les persones i col·lectius participants amb la pau i la convivència, i on quedaven reflectides les idees i propostes principals de cada grup de treball. 
 
Podeu llegir el manifest en aquest enllaç
 
 
tx 1
 
 
TX 2
 
 
tx 4