CATÀLEG BANCA ÈTICAFETS amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona ha creat el nou catàleg online de les finances ètiques i solidàries, DINERètic. Una eina per a visibilitzar quines són les entitats que es regeixen pels principis de les finances ètiques i donar a conèixer el ventall de productes i serveis que ofereixen per a poder estalviar, invertir o finançar-se o assegurar-se de forma responsable i sostenible.

Des de Justícia i Pau us animem a utilitzar aquesta eina per gestionar les vostres finances d’una forma ètica i moralment responsable.

 

CATÀLEG BANCA ÈTICA