Cristians perseguits 1Actualment, més de 245 milions de persones cristianes són perseguides a tot el món per les seves creences. La publicació d’aquestes dades per l’ONG Open Doors, va inspirar a Justícia i Pau, juntament amb ACAT (Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura), el Centre Ecumènic de Catalunya i el Moviment de Professionals Catòlics (MIIC-Pax Romana) a realitzar un acte públic en el qual donar a conèixer aquesta persecució a tota la societat catalana.

En aquest acte de caràcter cívic, celebrat el passat 19 de gener, s’ha posat de manifest com centenars de milions de persones cristianes pateixen persecucions, discriminacions, tortures i assassinats arreu del món. Alhora, les entitats organitzadores vam expressar la nostra preocupació i condemna per aquestes violacions del dret a la llibertat religiosa i de consciència i també vam demanar la reacció urgent per part de la comunitat internacional. A més, s’ha recordat que aquestes discriminacions també s’estenen a persones amb altres tradicions religioses, com ha fet notar el periodista Jordi Llisterri, conductor de l’acte.

Aproximadament un centenar de persones ens han acompanyat en aquest acte de denúncia pública, en el qual s’han aportat dades concretes de la persecució en diversos països, permetent així entendre la magnitud de la problemàtica. En aquest sentit, el Sr. Marcel·lí Joan, Director General d’afers religiosos de la Generalitat de Catalunya i la Sra. Lola López, comissionada d’immigració, interculturalitat i diversitat de l’Ajuntament de Barcelona s’han sumat públicament a la denúncia, participant en la lectura de casos concrets.

L’acte també ha comptat amb la intervenció de l’activista i expresident de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, qui ha apuntat que per sobre de tot la llibertat religiosa és una qüestió de drets humans. La música del baríton Robert Bailey ha acompanyat l’acte, que ha finalitzat amb la lectura del manifest, un minut de silenci i el simbòlic llançament de globus, un per cadascun dels 50 països amb més persones cristianes perseguides per la seva fe.

A continuació, compartim el text del manifest llegit durant el transcurs de l'acte

 

Manifest

Les entitats sota-signants ens adrecem al Secretari General de les Nacions Unides i a tots els caps d’Estat dels països membres per fer-arribar la nostra extrema preocupació i la nostra condemna davant les greus i creixents violacions del dret humà a la llibertat religiosa i de consciència que tenen lloc en un gran nombre d’Estats membres.

Ens referim a la persecució de les persones que per les seves creences i conviccions religioses són víctimes d’accions repressives, empresonades, amenaçades, sancionades, lesionades, reduïdes en camps de treball, expulsades del seu país o assassinades.

Ens referim també a totes les polítiques, lleis i decisions administratives o judicials i els diversos actes de particulars o de grups que suposen una inacceptable discriminació per raons religioses o introdueixen obstacles injustificats al lliure i ple exercici de la llibertat religiosa i consciència, que inclou el dret a canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

Pràcticament han estat conculcats tots els drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els Pactes i Tractats internacionals de Drets Humans signats sota els auspicis de les Nacions Unides.

Els governs dels països on s’han produït i es produeixen cada dia aitals accions en són responsables, sigui per acció directa a través de les seves decisions, legislacions i polítiques o per omissió del seu deure de protecció dels drets humans.

Aquest manifest vol suscitar al si de les Nacions Unides una repulsa pública i en conseqüència promoure una reacció de la Comunitat internacional sobre aquesta greu situació, a fi que s’impulsin urgentment els mecanismes i les mesures pertinents per aturar i prevenir aquests abominables intents d’extermini, les agressions i les discriminacions.

Sense una acció enèrgica, continuaran, com és el cas fins al dia d’avui, noves actuacions criminals i nous actes de discriminació, i temem que es vagin estenent per contagi a altres països.

Expressem aquí la nostra solidaritat amb les víctimes i alhora invoquem la protecció que com a ciutadans dels Estats membres de les Nacions Unides esperem.


A Barcelona, el dia 19 de gener de 2019


Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura
Moviment de Professionals Catòlics (MIIC-Pax Romana)
Centre Ecumènic de Catalunya
Justícia i Pau Barcelona