L'Estat espanyol exporta, cada dia, més de 5 milions d’euros en armes, moltes de les quals es destinen a països en conflicteEl darrer informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau de Justícia i Pau analitza les exportacions espanyoles d’armament durant el període 2003-2012 i posa especial èmfasi en la política governamental de foment de les exportacions d’armes. Segons es despren d'aquest anàlisi, l'Estat espanyol exporta, cada dia, més de 5 milions d’euros en armes, i moltes de les quals, com en anys anteriors, continuen tenint com a destinació països en conflicte armat o en els quals existeixen greus violacions de drets humans.

Segons l’informe, l'Estat espanyol, el 2012, va exportar 1.953 milions d’euros en material de defensa, la qual cosa representa un 19,7% menys que al 2011 però un 410% més que al 2003; tot destacant que les exportacions realitzades representen un escaig 25% sobre el total autoritzat, per la qual cosa és d’esperar que el 75% restant es realitzi durant els pròxims anys, reflectint, així, l’impuls de la política governamental de foment de les exportacions d’armes.

Les exportacions d’armes curtes i lleugeres ascendiren a 120 milions d’euros; el material antidisturbis 3,6 milions d’euros; i les armes de caça i tir esportiu (escopetes, cartutxos i peces de recanvi), arribaren a 34,5 milions d’euros. Les exportacions realitzades en material de doble ús ascendiren a 234 milions d’euros, el què representa un augment del 136% respecte l’any anterior.

Cal destacar que l’informe oficial que va publicar el Govern el mes de juny no fa cap referència a la política governamental de foment de les exportacions d’armes malgrat l’importància que se li dóna a la Directiva de Defensa Nacional. És tal la rellevància d’aquesta política que fins i tot s’han introduït canvis legislatius -com ara els anomenats “contractes Govern a Govern”, per tal de convertir el Ministeri de Defensa en agent comercial de l’indústria espanyola de defensa-, s’està produint una intensificació del suport institucional a les exportacions d’armament; i, per últim, està afectant les autoritzacions concedides per la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i Doble Ús (JIMDDU) que, com mostren les estadístiques oficials, només ha denegat un 0,5% sol·licituds, fet que es pot considerar com un indici de la interpretació poc rigorosa dels criteris legals per part de la JIMDDU, com a jutge i part del comerç d’armes, amb la finalitat d’afavorir l’indústria espanyola de defensa.

Com en anys anteriors, s’han continuat realitzant exportacions d’armament a països en conflicte armat o amb greus violacions de drets humans i/o del Dret Internacional Humanitari, com Israel, Colòmbia, Egipte, Bahrain, Índia i Paquistan; així com exportacions que podrien posar en perill l’estabilitat regional o agreujar la situació interna d’alguns països de destí, com és el cas de les exportacions a l’Orient Mitjà, Ghana o Veneçuela; o a països sotmesos a embargament, com són els casos de Líbia, Iran o el Líban.