Eduard IbáñezEl passat dia 23 de juliol, el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez, va comparèixer en nom de l'entitat davant la Comissió del Parlament de Catalunya que estudia els models de seguretat i ordre públic i els materials d'antivalots que usa la policia catalana.
 

El passat dia 23 de juliol, el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez, va comparèixer en nom de l'entitat davant la Comissió del Parlament de Catalunya que estudia els models de seguretat i ordre públic i els materials d'antivalots que usa la policia catalana.

El director de Justícia i Pau, com ja va fer en una compareixença anterior feta fa dos anys davant la Comissió d'Interior, va demanar que la Policia de Catalunya i les policies locals deixin de fer servir aquesta arma davant de desordres públics o aldarullls, atès que aquestes bales han causat danys molt greus a les persones, com ara la freqüent pèrdua d'ulls (i fins i tot han produit la mort), incloent sovint persones que no són responsables de cap acció il·lícita i que exerceixen les llibertats fonamentals de reunió i expressió.

L'entitat demana que s'utilizin altres estratègies i instruments menys lesius que no suposin llançament de cap tipus de projectil, com ja fan les forces de policia de la major part de països del nostre entorn.

Justícia i Pau va ser convocada per la Comissió per expressar la seva opinió, com també s'ha convidat a altres ONG, institucions, experts i víctimes per impacte de bales de goma. La creació d'aquesta Comissió del Parlament havia estar reclamada per Justícia i Pau i l'Associació Stop bales de goma, en el marc de la seva campanya conjunta en contra de la utilizació d'aquestes armes.

Video complet de la compareixença.

El mateix dia va comparèxer també el Síndic de Greuges, Sr. Ribó.