Sebastià BenetAhir dissabte 20 de juliol va morir per malaltia, als 86 anys d'edat, Sebastià Benet, destacat membre de Justícia i Pau. Des la Comissió de Quart Món, de la qual en va ser coordinador, el Sebastià Benet va promoure multitud d'iniciatives i va escriure desenes d'articles d'opinió sobre la pobresa, publicats a diferents mitjans de comunicació, a més d'implicar-se molt activament en la vida de l'organització Justícia i Pau.

En Sebastià Benet, juntament amb Pepa Ballada i Anna Gudiol, va ser un dels fundadors l'any 1990 de la Comissió de Quart Món de Justícia i Pau, grup de treball dedicat a la denúncia i sensibilització entorn a la pobresa i l'exclusió social, del qual en va ser un dels membres més actius. Des de d'aquest grup es varen promoure diferents campanyes al llarg dels anys 90 i nombroses accions de sensibilització, com ara el "Parlament de la Fraternitat" o la campanya "La Catalunya Pobra". Juntament amb altres entitats, es van realizar nombroses accions d'incidència política davant l'Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Catalunya i la Generalitat per exigir que la lluita contra la pobresa fos una veritable prioritat política. Va ser també un dels promotors de la Plataforma per un Habitatge Digne, formada per CCOO; UGT, Caritas, Justicia i Pau, OCUC i FAVB.

Des la Comissió de Quart Món, de la qual en va ser coordinador, el Sebastià Benet va promoure multitud d'iniciatives i va escriure desenes d'articles d'opinió sobre la pobresa, publicats a diferents mitjans de comunicació, a més d'implicar-se molt activament en la vida de l'organització Justícia i Pau.

Així mateix, el Sebastià es va implicar en altres iniciatives socials i d'Església. Entre d'altres, va ser un dels promotors i organitzadors del Congrés Cristianisme Segle XXI, així com de "Espai Obert", cicle de conferències mensuals que durant molts anys (bona part d'ells en el marc del Centre d'Estudis Francesc Eiximenis) va ser un àmbit molt valuós de dìàleg i reflexió, enfocat a repensar críticament la fe i el cristianisme i obrir-los a noves perspectives teològiques i eclesials. L'any 2008, Església Plural li va atorgar el Premi Vidal Aunós.

En Sebastià tenia una extrordinària formació musical. Va dedicar bona part de la seva vida a la música, tocava el piano i l'orgue i feia crítica musical. Aquesta vocació la va transmetre a les seves quatre filles i ha continuat en els seus néts.

A Justícia i Pau hi ha deixat un enorme emprenta pel seu compromís, mestratge, fidelitat, generositat i simpatia. El tindrem present en el record i en la nostra pregària.