L'entitat Església Plural ha decidit atorgar el Premi Mn. Vidal i Aunós 2013 a una trajectòria personal a Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, pel seu recorregut de tota una vida dedicada i compromesa amb  temes socials, de justícia i solidaritat.

Els premis Església Plural tenen per objecte afavorir i incentivar totes aquelles persones i grups que treballen en silenci per omplir d’esperança i d’estimació la vida de tants homes i dones que pateixen al nostre voltant la dissort de la marginació o de la pobresa en qualsevol de les seves expressions.

En el mateix acte es lliuraran els altres dos premis que atorga Església Plural: premi a un projecte d'acció socials i el nou premi a un projecte d'economia justa, que seran anunciats pel Jurat en aquell moment.
 
El jurat dels premis Església Plural està format per: Enric Canet, Pilar Mercadé, Ramon Mª Nogués, Victoria Molins, Miquel Verdaguer, Joan Oñate, com a president d'EP, i Roser Nadal, com a secretària, sense vot.
 
Prèviament, Sor Lucia Caram i Toni Comín ens parlaran de "l'Audàcia evangèlica. La resposta cristiana al dolor de les víctimes".

Església Plural està formada per cristians i cristianes de base, principalment laics i laiques, provinents de diferents àmbits de l’Església catalana, amb una clara voluntat de treballar per a la reforma de l’Església catòlica, recollint l’esperit del Concili Vaticà II.