Lloguer socialDavant la manifestació del Govern de la Generalitat, sobre la realització d’un estudi per privatitzar el parc d’habitatges socials propietat de l’INCASOL, Justícia i Pau, l’OCUC, CCOO de Catalunya i l’UGT, entitats integrants de la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne, han difòs un manifest en què fan pública la seva oposició a qualsevol privatització d’habitatges socials. 

En un moment en el qual la Plataforma ha iniciat una campanya, que va fer pública el passat mes de juliol mitjançant un Manifest, i a la qual s’hi han adherit la majoria de les entitats socials, per demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya la creació d’un Fons Social d’Habitatges i el lloguer forçós del habitatges buits propietat de les entitats financeres, amb la finalitat de garantir un habitatge digne a les persones que no poden accedir a un habitatge del mercat lliure, el Govern de la Generalitat va en direcció contrària pretenent vendre el parc públic existent a Catalunya a fons d’inversió especulatius que es regeixen per les lleis del lliure mercat.

EXIGIM LA CONVOCATÒRIA IMMEDIATA DEL PACTE NACIONAL DE L’HABITATGE

Les entitats que conformem la Plataforma i la majoria d’entitats socials que s’han adherit a la campanya formem part del Pacte Nacional per a l’Habitatge, per aquest motiu, exigim la seva convocatòria amb caràcter d’urgència. El Govern de la Generalitat no pot decidir tot sol en relació a un tema social cabdal, que s’ha de debatre en el si d’un Òrgan que ell mateix va crear i que té, entre d’altres, la finalitat de garantir el dret a l’habitatge de les persones amb dificultats econòmiques i/o en situacions de precarietat.

Justícia i Pau, l’OCUC, CCOO de Catalunya i l’UGT
Barcelona, novembre de 2013