III Jornades sobre l'infànciaAmb motiu, principalment, de la commemoració del 25è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant, l’Observatori dels Drets de l’Infant de la Conselleria de Benestar Social i Família i la Comissió de la Infància de Justícia i Pau organitzaran de manera conjunta les III Jornades Catalanes sobre l'Infant, que se celebraran el febrer de 2014. 

Ja és la tercera vegada que la Comissió de la Infància promou unes Jornades en moments significatius en relació als avenços que s’han fet en la cura de la infància i el reconeixement dels seus drets. Les primeres van tenir lloc el 1979, per unir-se a la celebració mundial de l’Any Internacional de l’Infant, organitzades per la Federació Catalana d’ONG per a aquesta efemèride, d’on va sorgir precisament la Comissió de la Infància de Justícia i Pau.

Les segones es promogueren per la Coordinadora Catalana al Servei de l’Infant, una coalició d’entitats d’infància també impulsada per la Comissió i es realitzaren el 1990, just després de l’aprovació i entrada en vigor de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant.

Aquestes terceres jornades, que es faran els dies 13 i 14 de febrer de 2014, a la Casa del Mar (Barcelona), vénen motivades per la commemoració del 25è aniversari de la Convenció, i s’han vingut preparant llargament de manera conjunta amb l’Observatori dels Drets de l’Infant de la Conselleria de Benestar Social i Família.

Les dates i període d’inscripció es comunicaran oportunament.  

25è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant

La Convenció és un text prou vigent, però la seva aplicació demana la renovació constant del nostre compromís respecte a aquests text fonamental. Altrament, ara la nostra societat se sent insegura i desconcertada i la infància, membre d’aquesta societat, viu ni que sigui indirectament aquesta situació, i necessita, més que mai, establir un vincle segur en les seves “relacions quotidianes amb els adults”. En canvi, som en un moment propici, ja que en la nostra realitat disposem d’un Pacte per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya que pot contribuir a un canvi que necessitem.

Els diagnòstics que existeixen sobre la situació de la infància contemporània resten en un nivell acadèmic. Les seves conclusions i orientacions no arriben a la gent, al carrer, i aleshores no influeixen ni generen canvis. I això és el que, en gran part, pretendrien les Jornades.

Pacte per a la Infància de Catalunya

Des que es va crear l'any 1979, la Comissió de la Infància de Justícia ha treballat en la sensibilització i promoció dels drets dels infants i, seguint aquesta línia, actualment centra el seu treball i interès en l'aplicació del Pacte per a la Infància de Catalunya, que es va signar al Parlament de Catalunya el 19 de juliol de 2013. Justícia i Pau és una de les entitats adherides.

Després d’un ampli procés de diàleg i consens, el Govern de Catalunya, juntament amb entitats, institucions, agents econòmics i socials, entitats municipalistes i grups parlamentaris, es van comprometre a complir les línies del document, el que suposa un avenç pel que fa al reconeixement de la infància com una de les prioritats del nostre país. Així mateix, es va crear una comissió per tal de fer un seguiment del compliment del Pacte.
El Pacte s’estructura en quatre eixos: participació social de la infància, igualtat d’oportunitats, atenció a la infància (salut, educació i valors, família) i mitjans de comunicació.

Es tracta d’un document extens i molt complet, però de fàcil lectura, que haurien de conèixer no sols tots els professionals de la infància sinó tothom que s'interessi per la infància. Al final de cada gran apartat es formulen conclusions en forma d'idees clau orientades a l'aplicació del Pacte.