Quadern paradisos fiscalsJustícia i Pau acaba de publicar el darrer quadern de la col·lecció "Quaderns per a la Solidaritat", que porta per títol "Els paradisos fiscals. La brutícia sota la catifa". La publicació analitza una de les realitats que mostren el mal funcionament del sistema financer global actual, així com la manca de regulació internacional de les finances mundials. L'objectiu del quadern és contribuir a informar i sensibilitzar l'opinió pública per tal que faci sentir la seva veu a fi de pressionar en favor de l’eliminació de tots els paradisos fiscals.

Justícia i Pau va engegar el 2010 una campanya de sensibilització social i incidència política, titulada «Per un nou ordre financer global», durant la qual hem desenvolupat molt diverses
accions fins a l’actualitat. És en el marc d’aquesta campanya que publiquem ara aquest breu quadern, amb el qual volem contribuir a divulgar justament una de les realitats que
mostren el mal funcionament del sistema financer global actual i la manca de regulació internacional de les finances mundials: els denominats «paradisos fiscals».

Es tracta d’un conjunt d’Estats o jurisdiccions (vinculades a Estats) amb una legislació que ofereix una nul·la o molt baixa tributació sobre les rendes i els capitals, una gran opacitat en les transaccions financeres o una normativa poc exigent amb determinades activitats econòmiques. Això fa possible l’utilizació d’aquests països per a l’evasió fiscal, el rentat de
diners procedents de la corrupció i les activitats criminals, l’incompliment de la legislació d’altres països i el desenvolupament d’activitats econòmiques poc responsables.

Aquest quadern vol contribuir a informar i sensibilitzar l'opinió pública per tal que faci sentir la seva veu a fi de pressionar en favor de l’eliminació de tots els paradisos fiscals.

Es tracta d’una traducció, adaptació i actualització d’una publicació elaborada per la
Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus. Aquesta fundació italiana va ser la impulsora de Banca Populare Etica, una iniciativa de finances ètiques fusionada actualment amb l’espanyola FIARE.

Quadern