Armes nuclearsEl desembre de 2013, l’Assemblea General de l’ONU  demanava que s’iniciessin de forma urgent negociacions en el marc de la Conferència de Desarmament per a la ràpida consecució d'una convenció general sobre les armes nuclears que prohibeixi la possessió, el desenvolupament, la producció, l'adquisició, l'assaig, l'emmagatzematge, la transferència, l'ús o l'amenaça d'ús d'armes nuclears i estipuli la seva destrucció. Per promoure aquest objectiu va declarar el 26 de setembre Dia Internacional per a l’Eliminació Total de les Armes Nuclears (Resolució A/RES/68/32).

Cal recordar que, malgrat la seva tremenda capacitat destructiva, les armes nuclears són les úniques armes de destrucció massiva que no tenen un tractat o convenció de prohibició. Les armes biològiques es van prohibir l'any 1972 i les armes químiques l'any 1993.

Les conseqüències d'un atac nuclear no afectarien únicament l'estat atacat, ja que, segons els estudis científics de modelització climàtica, és suficient l'explosió del 0,5% de l'arsenal nuclear mundial actual per què les repercussions climàtiques (l'hivern nuclear) desemboquin en una catàstrofe humanitària global. Les modificacions substancials en el clima mundial afectarien l'agricultura i podrien posar en perill alimentari 2.000 milions de persones a tot el món.

No cal, però, una confrontació bèl·lica nuclear per què es produeixi un desastre. La sola existència d'armes nuclears ens exposa a uns perills permanents: els accidents relacionats amb armes nuclears, la possibilitat d'inici d'un conflicte nuclear a causa d'un error humà o tècnic i la realització de proves amb armes nuclears.

Malauradament, els estats amb armament nuclear no tenen intenció de renunciar-hi, perquè consideren que els dóna una posició de força i que els protegeix de possibles atacs. A més, cinc d'aquests països són els membres permanents del Consell de Seguretat de Nacions Unides i tenen dret a veto.

L'única solució que evitarà definitivament tots els riscos inherents a l'armament nuclear és la prohibició i eliminació total de l'arsenal nuclear. Aconseguir-ho depèn de tots els estats, no només dels armats nuclearment. La data del 26 de setembre pot servir per visibilitzar aquest problema. Si volem aconseguir un tractat de prohibició d'armes nuclears, hem de pressionar els nostres governs per què treballin en la seva consecució.

Barcelona, 26 de setembre de 2014

Centre Delàs d’Estudis per la Pau – membre de ICAN