"Hemos venido a rezar y apoyar a la comunidad cristiana, para promover la paz y la dignidad humana en esta tierra dividida." Així comença la declaració de la Coordinadora de Conferències Episcopals en recolçament a l'Església a Terra Santa, del 15 de gener de 2015.

Un crida dels Bisbes en favor de la dignitat humana com a fonament de la Pau.

Des de 1998, la Coordinadora de les Conferències Episcopals en suport de l'Església a Terra Santa es reuneix per invitació de l'Assemblea d'Ordinaris Catòlics a Terra Santa. Per un mandat exprés de la Santa Seu, la Coordinadora de Terra Santa es reuneix cada mes de gener a Terra Santa, concentrant-se en l'oració, el pelegrinatge i la persuasió, amb l'objectiu d'actuar en solidaritat amb la comunitat cristiana, ja que aquesta experimenta fortes pressions polítiques i socioeconòmiques .

Descarregar el document en castellà