Francesc Compte, membre de JP Girona (02/07/2012)

Simulació de qualitats i sentiments que hom no té ( D.Ll.C.)

Albert Quintana, membre de JP Girona (05/07/2012)
No hem d’escatimar esforços en la denúncia i en la conscienciació de les realitats que encobreix la crisi.
Rafa Allepuz, president de JP Lleida (09/07/2012)
A la vegada que es creix, cal repartir.
Llorenç Olivé, vocal de la Junta de JP de Barcelona (19/07/2012)
Al so de “I say a little pray for you”, un anunci de Bankia ens diu que tenim un futur junts.
Mª Dolors Oller, vocal de la Junta de JP Barcelona (23/07/2012)
La unió política és una exigència prèvia si volem de veritat sortir de la crisi.