Llorenç Olivé, membre de Justícia i Pau Barcelona (20/10/2008)
Som a finals d’any i s’estan debatent els pressupostos Generals de l’Estat. En un context general de crisi econòmica (...)
Ferran Pont, coordinador de JP de Terrassa (27/10/2008)
El nostre país, Catalunya, acaba de perdre una persona molt estimada, el bisbe Joan Carrera ha mort i segur que el trobarem molt a faltar.
Anna Serra - Directora de Justícia i Pau de Girona (04/11/2008)
El campus per la pau és un espai per a la interdisciplinarietat, el debat i la reflexió obert a la participació de totes aquelles persones interessades pel tema de la pau.
Joan Gómez, secretari de la Junta de Justícia i Pau (10/11/2008)
Des que va esclatar la polèmica del diari conservador danès que va publicar les caricatures de Mahoma, el binomi religió i humor està de més actualitat que mai.
Jordi Calvo, investigador del Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs de Justícia i Pau. (17/11/2008)
Està el capitalisme en crisi, o es tracta només de la seva fase neoliberal, o millor dit, d’un aspecte d’aquesta, la globalització financera?