Justícia i Pau manté un interès en el fenomen dels moviments migratoris, especialment aquells que tenen en la societat catalana el seu punt d'acollida. La comissió de Migracions i diversitat pretén promoure decisions polítiques i actituds ciutadanes que afavoreixin la cohesió social, la convivència, el bon acolliment i el respecte dels drets humans dels immigrats. Per tal d'acomplir aquests objectius, Justícia i Pau organitza trobades i conferències en escoles, associacions i parròquies. A més a més, la Comissió (coordinadament amb altres associacions)  fa arribar informacions, crítiques i propostes als diferents poders públics. D'entre les activitats que hem realitzat, des del 2002 mantenim una campanya de sensibilització social, l'any 2001 vam participar en el diàleg entre l'administració i els col·lectius de migrats que es van tancar en diferents esglésies de Barcelona i des del 2004 som membres fundadors de la Plataforma d'Entitats Cristianes per a la Immigració. A continuació us fem arribar alguns dels documents i comunicats que Justícia i Pau ha elaborat sobre la temàtica, en ocasions en col·laboració amb altres entitats de l'Església treballant amb migrants i refugiats

- Manifest: Refugi perquè és un dret, maig 2016

- Carta adreçada als europarlamentaris espanyols amb motiu del rebuig a l'acord UE-Turquia, Justícia i Pau, Cáritas, CONFER, Sector Social de la Companyia de Jesús, maig 2016

- Reacció a la visita a Lesbos de Francesc I, Justícia i Pau, Cáritas, CONFER, Sector Social de la Companyia de Jesús, abril 2016

- Les entitats d'església que treballen amb refugiats i migrants demanen al president Rajoy que freni la deriva causada pel tancament de fronteres, Justícia i Pau, Cáritas, CONFER, Sector Social de la Companyia de Jesús, abril 2016

- No a l'acord UE-Turquia en 4 punts, Justícia i Pau, Cáritas, CONFER, Sector Social de la Companyia de Jesús, març 2016

- Quines són les fronteres de la solidaritat a Europa? Declaració de les comissions de Justícia i Pau a Europa, reunides en l'Assemblea general del 22 de setembre de 2009.

- Les migracions: llibertat individual, desafiament col·lectiu, Quaderns per a la solidaritat, núm. 31, Eduard Ibáñez, octubre 2006.

 

Des de Justícia i Pau estem presents en múltiples xarxes i grups de treball dedicats a les migracions i el refugi. Entre d'altres: Plataforma d'Entitats Cristianes amb els Immigrants, Stop Mare Mortum, Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades, Casa Nostra Casa Vostra, grup de treball Refugiades de Lafede.cat i campanya #VeniuJa

 

Plataforma d'Entitats Cristianes per a la Immigració

Aquesta plataforma, creada l'any 2005, està formada per una vintena d'entitats cristianes amb seu a Barcelona, té els següents objectius:

1.Crear a Barcelona una xarxa de solidaritat, intercanvi i coordinació d'entitats cristianes davant dels reptes que planteja la immigració.

2. Reflexionar conjuntament sobre les dimensions del fenomen migratori en la nostra societat (legals, econòmiques, polítiques, laborals, culturals, educatives...) i en l'església (pastorals, organitzatives...).

3. Ser una veu pública d'església, especialitzada i el més representativa possible sobre la immigració.

La Plataforma es reuneix mensualment als locals de Justícia i Pau i és oberta a altres entitats o col·lectius cristians (associacions, moviments, parròquies...) que hi vulguin participar.

Actualment, les entitats que en formen part són: ACAT, Acció Catòlica Obrera (ACO), Càritas de Barcelona, Cintra-Benallar, Con-Vi-Vim, Comunitats de vida cristiana a Catalunya, Cristianisme i Justícia, Cristians pel Socialisme, Delegació diocesana de Pastoral Obrera, Delegació diocesana de Pastoral Social, Ekumene (Centre Social Domingo Solà), Equip de pastoral obrera de Badalona, Fundació Escola Cristiana, Fundació Migra-Studium, Fundació Salut Alta, Germandat Obrera d'Acció Catòlica (GOAC-HOAC), Grup de Juristes Roda Ventura, Interculturalitat i Convivència, Joventut Obrera Cristiana (JOC), Justícia i Pau, Moviment de professionals catòlics de Barcelona, Parròquia de Santa Maria del Pi, Religioses en Barris Obrers, Unió de Religiosos de Catalunya (URC), Bayt-al-Thaqafa, Iniciatives Solidàries.

Comunicats i textos de la Plataforma:

- La Plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants insta als polítics a tenir cura dels discursos electorals per mantenir la cohesió social (abril 2015)

- Comunicat Davant les noves morts per naufragi a la Mediterrània (abril 2015)

- Immigració, educació i crisi econòmica: donem als nostres infants una oportunitat (març 2015)

- Comunicat amb motiu de la mort de 15 persones a la frontera de Ceuta (febrer 2014)

- Manifest amb motiu del naufragi d'una embarcació amb immigrants a Lampedusa (octubre 2013)

- Comunicat entorn les restriccions a l'assistència sanitària a estrangers sense autorització de residència (maig 2012)

- Manifest "Una pràctica legal contra els drets humans: els Centres d'Internament per a Estrangers (CIE)" (gener 2012)

- Manifest: "Politiques municipals, immigració i cohesió social" (maig 2011)

- Comunicat sobre la realitat dels menors i joves estrangers no acompanyats (gener 2011)

- Consideracions entorn de la polèmica generada arran la proposta de l'Ajuntament de Vic (febrer 2010)

- Comunicat sobre l'aprovació de la reforma de la Llei d'estrangeria (desembre 2009)

- Comunicat sobre el projecte de reforma de la Llei d'estrangeria (juliol 2009)

- Consideracions en relació a l'impacte de l'actual crisi econòmica sobre les persones i famílies immigrades (maig 2009)

- Comunicat sobre l'avanprojecte de reforma de la Llei d'estrangeria. "Les entitats continuarem essent solidàries amb els més vulnerables encara que una llei ho prohibeixi". (març 2009)

- Aportacions al Pacte Nacional sobre la Immigració (juny 2008)

- Comunicat amb motiu de les eleccions generals (març 2008)

- Comunicat amb motiu de les eleccions municipals (maig 2007)

- Comunicat amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya (novembre 2006)

- Comunicat amb motiu dels intents d'entrada d'immigrants per la frontera de Ceuta i Mellilla (juliol 2006)

Breu història de la tasca de la Plataforma

La Plataforma neix l'any 2005 per l’impuls de diversos col·lectius i entitats cristians que detecten una certa dispersió i descoordinació del treball eclesial entorn del fenomen de la immigració, manifestada especialment aquell any durant les tancades de persones immigrades a la Catedral de Barcelona i altres esglésies de la ciutat.

La idea fundacional va ser crear un espai de reflexió, coordinació i intercanvi que, sense voler substituir el treball de ningú, ajudi a una millor comprensió de la realitat i potenciï l’acció de tots.

En els anys transcorreguts des de la seva creació, el treball realitzat per la Plataforma s’ha mantingut ininterrompudament i ha estat molt important.

En primer lloc cal destacar que en aquests anys la Plataforma ha estat un espai permanent de reflexió aprofundida col·lectiva, des de la sensibilitat i activitat de les diferents entitats membres sobre diferents qüestions relacionades amb el fet migratori a Catalunya i a escala global.

Aquesta tasca s’ha fet principalment a partir de la realitat que les entitats membres observen en la seva activitat diària, però també amb l'ajut d'experts i entitats especialitzades, així com la informació i versió de les institucions públiques implicades (Direcció General per la Immigració, Departament d’Ensenyament, Ajuntament de Barcelona, Sindicatura de Greuges...).

Així, s’ha aprofundit en múltiples qüestions, com ara la situació dels estrangers sense papers, els Centres d’Internament d’Estrangers i la política d’expulsions, la problemàtica dels infants i menors no acompanyats, l’impacte de la crisi econòmica en els col·lectius immigrats, l’exclusió social i la guettització, els prejudicis i actituds xenòfobes, els assentaments d’immigrats en solars i naus industrials a Barcelona i altres poblacions,l’impacte de la immigració a l’escola, les polítiques de frontera i refugi dels països europeus, la mort d’immigrants en les fronteres i en el mar, etc.

A partir d’aquestes reflexions conjuntes, la Plataforma ha anat elaborant diversos comunicats i notes públiques amb la intenció de difondre i compartir el seus punts de vista, contribuir a la sensibilització de la ciutadania i les comunitats cristianes, afavorir la integració i la cohesió social, contribuir a una bona gestió del fet migratori i al respecte i protecció dels drets humans. Aquests comunicats públics, que reproduïm íntegrament en aquesta publicació, s’han difós àmpliament a través de les entitats membres de la Plataforma, dels canals d’informació eclesials i de xarxes d’entitats i ONG, així com a través dels mitjans de comunicació, que sovint se n’han fet ampli ressò.

Així mateix, la Plataforma ha mantingut una interlocució constant amb partits polítics, amb parlamentaris i amb diferents organismes i institucions públiques, en especial amb la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’obtenir i compartir informació sobre diferents problemàtiques, fer el seguiment de situacions concretes i, quan el cas, formular propostes de la Plataforma.

En aquest sentit, la Plataforma va fer arribar les seves aportacions al projecte de Pacte Nacional per la Immigració de Catalunya (2007). També es va adreçar públicament al Govern i al Parlament espanyols per expressar una opinió crítica sobre diferents iniciatives legislatives (reformes de la Llei d’Estrangeria, decret Llei sobre exclusió de l’atenció sanitària al sense papers,reformes del Codi Penal, etc) així com als eurodiputats i a la Comissió Europea en relació a les polítiques europees d’immigració, entre d’altres.

D’altra banda, la Plataforma ha mantingut permanentment en contacte fluid amb l'Arquebisbe de Barcelona i altres instàncies eclesials, per tal compartir els seus punts de vista i preocupacions entorn la immigració i el paper de l'Església, els reptes que es plantegen per a les comunitats cristianes i el tractament informatiu d’aquesta realitat per part dels mitjans de comunicació eclesials.

Cal també destacar l’organització de conferències i debats públics sobre diferents qüestions. En particular, s’han organitzat debats públics sobre les polítiques d’immigració amb els representants i candidats dels partits polítics davant determinades convocatòries electorals,concretament davant les eleccions generals de desembre de 2007 i les eleccions al Parlament de Catalunya d’octubre de 2010.

També s’ha promogut o participat en altres actes públics de debat, com ara la presentació pública dels informes sobre els Centres d’Internament d’Estrangers elaborats anualment per Pueblos Unidos i Migra Studium, a més d’altres conferències, debats o iniciatives promogudes per algunes de les entitats membres de la Plataforma (conferències del Cicle dels Dilluns del Drets Humans, organitzades per Cristianisme i Justícia i Justícia i Pau, concentracions i pregàries davant el CIE de Barcelona, etc).

Cal també destacar que l’any 2010, la Plataforma es va plantejar el repte d’apropar-se a la realitat de les persones ingressades en el CIE de Barcelona i fer una tasca d’acompanyament i ajut davant la situació sovint angoixant que pateixen. Una primera petició de la Plataforma va ser rebutjada pel Ministeri de l’Interior, fins que finalment l’any 2012 va ser autoritzada l’entrada a un equip de voluntaris que coordina la Fundació Migra Studium, en coordinació i amb el suport de la Plataforma. Així mateix, la Plataforma dóna suport i fa seguiment de la tasca d’atenció religiosa als interns al CIE de Barcelona que presta l’Arquebisbat de Barcelona en el marc dels acords entre el Govern i la Conferència Episcopal Espanyola.

Durant aquests anys, la tasca d’impuls i coordinació de la Plataforma ha anat a càrrec de diferents representants d’algunes de les entitats membres: Pepe Rodado (Delegació Pastoral Obrera), Santi Torres (Cristianisme i Justícia), Anna Ramis (Escola Cristiana), Josep Maria Jubany (Delegació de Pastoral Social), Juana Martín (Caritas Diocesana) i Eduard Ibáñez (Justícia i Pau), mentre que de la secretaria de la Plataforma se’n ocupa la Delegació Pastoral Social, a través de l’Eva Palau.

Algunes webs i documents d'interès

Organització Internacional per a les Migracions (OIM)

Comissió Catòlica Internacional per a les Migracions

Comissió Episcopal de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola

Missatge de Francesc I amb motiu de la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat 2016

Missatge de Francesc I amb motiu de la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat 2015