Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l'any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient.

Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la incidència política sobre els poders públics, partits polítics, institucions socials i empreses privades, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

Entre d'altres activitats, Justícia i Pau denuncia i pressiona les autoritats públiques davant de casos de violacions greus de drets humans, com detencions il·legals, desaparicions, assetjaments, tortures, agressions a activistes socials...; desenvolupa accions per promoure la cooperació i l'ajut oficial al desenvolupament, l'abolició del deute extern dels països pobres i la justícia en les relacions comercials internacionals i, en general, la construcció progressiva d’un model econòmic global que afavoreixi el desenvolupament humà integral;  denuncia els efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d'armes i pressiona en favor del desarmament; promou l’economia social, la banca ètica, el comerç just i el consum responsable; exigeix mesures de lluita contra la pobresa i l’exclusió social; actua per defensar els drets dels emigrants i refugiats, treballa en defensa de la dignitat i drets de les persones empresonades i la seva reinserció social, etc.

Justícia i Pau obté el finançament per diversos canals i té molta cura a ser independent; entre els seus membres hi ha pluralitat d'opinions dins d'una voluntat transformadora de la societat i del món actuals des dels valors de l’Evangeli i l’humanisme cristià.

A més de les aportacions dels socis i donants particulars, l'entitat rep habitualment suport econòmic per a les seves accions per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Fons Social Europeu-Iniciativa d'Ocupació Juvenil, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l'Arquebisbat de Barcelona, el bisbat de Terrassa i la Fundació Escoles Parroquials de Barcelona. Es pot trobar informació detallada sobre el finançament de l'entitat a la pestanya "Transparència" d'aquesta web.

Forma i organització de l'entitat

L'entitat té naturalesa jurídica d'associació de dret canònic de l'arxidiòcesi de Barcelona, inscrita al registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 014673, i té el NIF R-5800416-I.  El seu domicili actual és Roger de Llúria 126, 3-1, Barcelona 08037.

L’entitat es regeix pels seus Estatuts, el Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica (1983), els Acords Jurídics entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu i la Llei Orgànica 7/1980 de 5 de juliol, Llibertat Religiosa, entre d’altres.

Els seus òrgans són l'Assemblea General, que és el màxim òrgan de decisió, formada pel conjunt dels socis, i la Junta de Govern, que regeix l'entitat, formada pel president, dos vicepresidents, el secretari i cinc vocals.

Ell president és nomenat per l’arquebisbe de Barcelona d’entre una terna elegida per l’Assemblea General. Els vicepresidents i el secretari són elegits per la Junta d’entre els seus membres. Els membres de la Junta són elegits per l’Assemblea General. Tots els càrrecs tenen una durada de quatre anys i poden ser reelegits indefinidament.

L'actual Junta de Govern està formada per Eudald Vendrell (president), Jesús Castro (tresorer), Quima Giménez (secretària), Maria Dolors Oller, Núria Carulla, Núria Sastre, Àngel Miret i Joaquim Cervera (vocals), i Josep Maria Fisa (delegat episcopal). Periòdicament, la Junta de Govern reuneix també els representants de les comissions territorials i sectorials de l'entitat.

L'associació compta amb un director, Eduard Ibáñez, nomenat per la Junta de Govern, encarregat de la coordinació general de les activitats i amb la Silvia Urbina, persona encarregada de l'àrea administrativa i de la comunicació.

El gruix de les activitats són impulsades per les comissions sectorials, que són grups de voluntaris que impulsen les accions de l'entitat en àmbits específics i les comissions territorials, que actuen en l'àmbit local o de barri.

Actualment, les comissions temàtiques en funcionament són: Drets Humans, Relacions Nord-Sud, Migracions i diversitat, Justícia i salut, Dret a l'habitatge, Comunicació, Ecologia i Justícia i Presons. Les comissions territorials són: Maresme, Badalona, Terrassa, Sabadell i Sant Just Desvern, i les comissions parroquials de Barcelona són: Collblanc i Sagrera.

Entitats amb les quals col·labora

Justícia i Pau és membre de les federacions i plataformes d'entitats del nostre país següents: Lafede.cat (Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global), Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Finançament Ètic i Solidari (FETS), Fòrum d'Organitzacions Catòliques d'Adults, Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), Federació Catalana de Voluntariat Social, etc.

És membre també de les organitzacions internacionals següents: Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE), Organització Mundial contra la Tortura (OMCT), Xarxa Europea contra el Comerç d'Armes, International Peace Bureau, Coalició d'ONG pel Tribunal Pena Internacional, entre altres.