Miquel Àngel Maria, membre de JP Menorca (02/01/2013)

Com amb la caritat, serà difícil restituir plenament el significat positiu de l’austeritat.

Rafa Allepuz, president de JP Lleida (08/01/2013)

De les 40 persones amb més patrimoni del món, només una va veure reduïda la seva fortuna durant el 2012.

Joan Gómez i Segalà, secretari de Justícia i Pau de Barcelona (14/01/2013)

La manca de cultura política democràtica i crítica, no només dificulta el debat: també impedeix la convivència.

Joan F. López Casasnovas, Justícia i Pau de Menorca (21/01/2013)

Exigim als governants i als alts càrrecs de l’Estat que tornin a col·locar la paraula Cultura en els seus discursos i no per fer-ne befa.

 

Eduard Ibáñez

Dissabte passat dia 19 de gener, les tres federacions catalanes d'ONG, la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament, la Federació Catalana d'ONG per la Pau i la Federació Catalana ONG pels Drets Humans, (de les quals en forma part Justícia i Pau, que en va ser cofundadora), van acordar simultàniament fusionar en una sola federació totes les ONG membres i totes les finalitats i activitats que duien fins ara per separat cada una de les tres federacions.

Aquesta fusió dóna continuïtat i consolida un procés de col·laboració de les tres federacions iniciat ja fa anys. L'objectiu pretén donar de més força i més presència pública al sector, tenint en compte que la cooperació al desenvolupament, la promoció de la pau i la defensa dels drets humans són activitats profundament interrelacionades entre elles. Alhora, aquesta fusió permetrà intensificar la col·laboració en un sector durament afectat per les retallades en les subvencions i pel descens general d'ingressos, que amenaça la continuïtat de moltes ONG.

Per fer efectiu aquest acord, les federacions varen acordar la modificació del estatuts de la "Confederació Catalana d'ONG", una entitat creada fa uns anys per les tres federacions als efectes de coordinació entre elles, i que a partir d'ara, amb uns nous Estatuts, tindrà com a membres associats a totes les ONG que compleixin els requisits.

Ara s'obre un període durant el qual les tres federacions històriques transferiran progressivament a la nova entitat les seves activitats (excepte aquells projectes que s'hagin compromès a finalitzar individualment cada una), i les ONG membres passaran a ingressar progressivament en la nova federació. Un cop completat aquest procés, les tres antigues federacions iniciaran un procés de dissolució i liquidació.

Subcategorías