Emili Aldabó, col·laborador de JP (12/07/2011)
Àfrica, que no respon a la lògica del sistema capitalista imperant, sobreviu gràcies a mecanismes redistributius.
Tica Font, membre del Centre Delàs, de Justícia i Pau (18/07/2011)

L’afany de lucre i la rapinya d’uns pocs causa estralls en una majoria.

Joan F. López Casasnovas, membre de JP Menorca (25/07/2011)
A les Illes Canàries el govern amb seu a Madrid considera el transport aeri com un servei d’interès públic i els preus són conseqüentment molt més assequibles. A les Illes Balears, no és així.
Eduard Ibáñez, director de JP Barcelona (29/07/2011)
La política econòmica dominant sempre ha donat prioritat al pagament dels deutes.
Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona, 31/08/2011 (31/08/2011)
La llibertat religiosa és un dret humà que inclou poder realitzar dignament activitats de culte

Subcategorías