Josep Mª Fisa, delegat episcopal de JP Barcelona (19/06/2012)
Vet aquí el treball que fa Justícia i Pau des dels seus inicis, aixecar la veu i desvetllar la consciència de creients i de tothom de bona voluntat.
Josep Mª Fisa, delegat episcopal de JP Barcelona / 19/06/2012

Justícia i Pau va nèixer  a l'any 1968, fa 44 anys, a partir de la intuició de Pau VI, que calia un referent, a dins de l'Església, que pogués estar atent als problemes socials de frontera, i pogués dir-hi una paraula d'orientació, des de la mateixa observació de la realitat i des del compromís, amb altres entitats socials, en la lluita pels drets humans i la justícia i la pau en el món.

Aquesta paraula il.luminadora hauria de ser fidel, d'una banda, al coneixement de la realitat i l'anàlisi de les causes dels problemes, cada vegada més complexos. De l'altra a la lectura d'aquests problemes des de l'evangeli i la reflexió actualitzada de la Doctrina Social de l'Església, que s'inspira i fonamenta en el missatge de Jesús.

Aquella crida de Pau VI, va tenir un eco immediat a la diòcesi de Barcelona i es va crear el Secretariat de Justícia i Pau, conjuntant esforços i voluntats, i sentint la força de l'Esperit ben propera del Concili Vaticà II, acabat d'estrenar. Per a molts cristians, i per a molts ciutadans que no compartien la fe, el servei humil de Justícia i Pau, ha estat un referent d'Església, un exemple i un testimoni que ha generat moltes altres vocacions i iniciatives ciutadanes i moltes institucions que han crescut a la seva ombra. Ha sigut fidel a observar i a respondre als Signes dels Temps, com demanava Joan XXIII.

No ha estat doncs un treball de suplència, com alguns haurien pensat. Avui mateix, els comunicats de Justícia i Pau, tenen el seu segell propi i són llegits i escoltats més enllà de les comunitats cristianes. Ho palesa clarament el volum de les visites que rep la pàgina web i ho palesen les demandes de xerrades i conferències que es fan al conjunt dels responsables de les àrees de treball de Justícia i Pau, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya, on fan la seva feina un bon grup de comissions.

No és casualitat que Justícia i Pau d'Espanya, com ja havia passat en altres etapes anteriors, va proposar al Director de Justícia i Pau de Barcelona, l'advocat Eduard Ibàñez, del Moviment de Professionals Cristians, per a President de Justícia i Pau d'Espanya. La seva candidatura va ser aprovada per la CEE.

Justícia i Pau és doncs com "el penell amb la silueta d'un gall, que hi ha al capdamunt de molts campanars", que giren amb agilitat i d'acord amb la velocitat i la força del vent...I així orienten d'una manera gairebé instantània. La intuició de Pau VI és plenament vigent i així també ho expressa Mns. Lluís Martinez Sistach, a la seva atinada reflexió al Full Dominical del diumenge 17 de juny, "l'aigua, element essencial per a la vida", a rel del VI Fòrum Mundial de l'Aigua, en el que s'hi va fer present el Pontifici Consell per a la Justícia i La Pau, amb una ponència. Entre altres reflexions hi diu el següent: "el dret a l'aigua, com tots els drets de l'home, té el seu fonament en la dignitat humana i no en una valoració de caire merament quantitatiu", com es recull en el Compendi de la Doctrina Social de l'Església, publicat l'any 2004.

Vet aquí el treball que fa Justícia i Pau des dels seus inicis, aixecar la veu i desvetllar la consciència de creients i  de tothom de bona voluntat, per tal que, davant dels problemes socials, donem respostes responsables i solidàries. Ben segur que aquestes respostes ens han de portar també a ser més austers i més crítics, per tal que l'únic criteri sigui el Bé Comú. Fills d'un mateix Pare, ens diu Jesús.