Sebastià Benet i Sanvicens, col·laborador de JP Barcelona (31/01/2012)
Aalmenys una part del cos dels Mossos, no sent Catalunya com el seu país.
Sebastià Benet i Sanvicens, col·laborador de JP Barcelona / 31/01/2012

Almenys una part del cos dels Mossos no sent Catalunya com el seu país.
Que alguns Mossos d’Esquadra hagin tingut la iniciativa perversa de
parlar en castellà com un mitjà de protesta per causa d’un sou reduït
o pagat amb retard, o per manca de diàleg amb els caps, posa en
evidència que almenys una part del cos dels Mossos no sent
Catalunya com el seu país.

Descartats els càstigs, convindria preparar un curs d’història de
Catalunya per als Mossos, sense cap discriminació, amb el complement
de comentaris a càrrec d’un psicòleg, per tal d’avaluar i equilibrar
els sentiments i els graus de pertinença a la pàtria o a l’origen
familiar.

18 de gener de 2012