Article d'opinió d'en Miquel Àngel Prieto, membre de la Junta de Govern de Justícia i Pau.

 

“El dia sense cotxes: el camí cap a la conversió ecològica?”

L’acord sobre el canvi climàtic entrarà en vigor el proper 4 de novembre, poc menys d’un any des de la seva aprovació a la COP21 de París. Molts consideren que les mesures acordades són insuficients. Tanmateix, demostra certa voluntat política per abordar els efectes de l’activitat humana sobre el clima.

A finals d’octubre l’Organització Mundial de Meteorologia (OMM) va advertir que la concentració de diòxid de carboni (CO2), el principal gas responsable de l’escalfament global, assolirà un nou record històric. Mai abans, a escala global i durant un any sencer s’havia superat la concentració de 400 parts per milió de CO2. L’increment del 2015 ha estat superior al de l’any anterior i ha situat la concentració en un 144% per sobre del seu nivell durant l’era preindustrial.

A Barcelona les investigacions del CREAL, centre de referència sobre salut ambiental, han identificat una associació entre les partícules fines causades pel tràfic i la reducció del desenvolupament cognitiu dels infants.

Aquestes informacions no s’amaguen a la opinió pública, sinó que des de fa uns anys es recullen regularment als mitjans de comunicació. Tot i així, si durant el dia sense cotxes l’Ajuntament de Barcelona adopta restriccions a la circulació provoca polèmica social i congestió circulatòria.

Per què, malgrat els advertiments de la comunitat científica i els acords polítics internacionals, la població viu amb resistències els canvis d’actitud i comportaments?

A l’anomenada encíclica ecològica, Laudato Si’, el Papa aporta una clau explicativa: “no n’hi ha prou que cadascú sigui millor per a resoldre una situació tan complexa (...). A problemes socials s’hi respon amb xarxes comunitàries, no amb la mera suma de béns individuals (...). La conversió ecològica que es requereix per a crear un dinamisme de canvi durador és també una conversió comunitària”. (LS 219).

També, fa anys que la revista Opcions ens ajuda a entendre la connexió entre els canvis personals, l’organització col•lectiva i els canvis estructurals.

El consens polític global expressat en el COP21 s’ha de transformar en acció de tots els nivells d’autoritat. Els governs locals, no han de limitar-se a l’aplicació de lleis o directives aprovades en altres instàncies de poder sinó que, dotats d’un avantatge comparatiu per a la mobilització comunitària, han d’estimular els canvis col•lectius i participar en el disseny dels estructurals.

 

Miquel Àngel Prieto

1 novembre 2016