(07/10/2010)
La crisi econòmica ha arribat també a Justícia i Pau.
/ 07/10/2010

Justícia i Pau és una organització no governamental catòlica, creada a Barcelona l'any 1968, dedicada a la defensa i promoció dels drets humans, la justícia social global i la cultura de pau. La nostra entitat compta amb uns 600 socis, més d'un centenar d'activistes voluntaris i un equip tècnic format per cinc professionals, i treballa en xarxa amb la resta de comissions diocesanes i locals de Justícia i Pau existents a Catalunya.

En aquests moments, la nostra entitat ha començat a notar els efectes de la crisi econòmica. El descens i l'endarreriment d'ingressos per subvencions i per altres conceptes que venim patint des de l'any passat, així com les males perspectives per a l'any vinent, posen en perill mantenir el nostre ritme de treball.

Per això, per tal de poder continuar la nostra tasca amb el mateix nivell de qualitat, incidència i independència que ja coneixes, ens és imprescindible ampliar el nombre de persones que col·laboren econòmicament amb les nostres activitats.

Amb aquesta col·laboració podrem continuar amb tasques com: 

- Denunciar el militarisme, promoure la cultura de la pau i la no violència i treballar pel desarmament mundial.

- Demanar la reducció de la despesa militar espanyola i mundial, així com majors restriccions al comerç i exportacions d'armes i promoure l'objecció fiscal.

- Denunciar els desequilibris Nord-Sud, exigint regles més justes en el comerç internacional, la cancel·lació del deute extern i l'increment de l'ajut oficial al desenvolupament.

- Qüestionar el sistema financer internacional, exigint-hi una profunda transformació, amb noves regulacions i amb restriccions i taxes globals sobre les transaccions especulatives.

- Promoure el consum responsable i les iniciatives de banca ètica a Catalunya.

- Divulgar i promoure els Drets fonamentals dels infants, proclamats en la Convenció Internacional de 1989 i una major atenció a les necessitats de la infància en la nostra societat.

- Contribuir a la reinserció social de reclusos en les presons catalanes, amb visites, docència i activitats culturals, i fent un seguiment de les condicions de vida dels presos.

- Denunciar les principals vulneracions dels drets humans, en especial a Catalunya, però també arreu del món.

Per això, et necessitem.

Si vols col·laborar regularment amb nosaltres o fent un donatiu, omple aquest formulari.

Si vols associar-te a Justícia i Pau, omple aquest formulari.

Moltes gràcies.